Projectomschrijving

Waarde(n)volle Wmo010: Onderzoek naar passende ondersteuning in Rotterdam

Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2007 spreekt de gemeente Rotterdam haar inwoners aan op hun kracht en eigen verantwoordelijkheid.
Het lukt echter niet alle Rotterdammers zelfredzaam te zijn en volwaardig mee te doen in de samenleving. De geboden ondersteuning blijkt niet altijd aan te sluiten bij de behoefte van cliënten. In de praktijk bestaat er een kloof tussen de nagestreefde beleidsdoelen en de leefwereld van cliënten.

Doelstelling

De gemeente Rotterdam wil in dit onderzoek de ideologische waarden van de Wmo - zelfred- zaamheid en verantwoordelijkheid - met belanghebbenden verkennen. Hoe geschikt zijn deze beleidstermen in de praktijk? Het doel is te komen tot een ruimere invulling van de centrale Wmo-begrippen en hiermee de kloof tussen beleid en de leefwereld van cliënten te verkleinen.
Het onderzoek omvat een empirische verkenning van een zorgpraktijk en gesprekken met stakeholders.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website