Projectomschrijving

De rol van technologie in de balans tussen bewegingsvrijheid en veiligheid bij dementie

Vrijheid en veiligheid – analyse van de balans tussen bewegingsvrijheid en veiligheid en het gebruik van technologie in de zorg voor mensen met dementie

Bewegingsvrijheid is een belangrijke waarde voor het welbevinden van mensen, terwijl door dementie bij vrijheid soms de veiligheid in gedrang komt. Maar hoe moeten deze belangen hun plek krijgen in de dagelijkse zorg? En hoe kan moderne technologie daaraan een bijdrage leveren? In dit project wordt de vraag naar de balans tussen vrijheid en veiligheid en de rol van technologie daarbij onderzocht op het niveau van de dagelijkse zorg.

Werkwijze

Met kwalitatieve onderzoeksmethoden wordt onderzocht hoe de meespelende waarden gewogen worden. Er wordt een instrument ontwikkeld dat zorgverleners helpt een zorgplan te ontwerpen en te blijven overdenken, met voor de persoon met dementie een zo groot mogelijke kwaliteit van leven: bewegingsvrijheid zonder te grote risico’s, veiligheid zonder te grote beperkingen, zorg die de gevoelens van veiligheid en welbevinden ondersteunt.

Verwachte uitkomsten

De opbrengst van het project is een praktisch en inzichtgevend instrument. De opbrengst van het project is een praktisch en inzichtgevend instrument met voorbeelden (‘best practices’) dat zorgorganisaties kan helpen te voldoen aan de Wet zorg en dwang (Wzd) bij de inzet van onvrijwillige zorg in het kader van goede zorg voor de individuele cliënt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website