Projectomschrijving

Familieparticipatie in het verpleeghuis: wat is moreel gepast?

Familie kan een belangrijke rol spelen in de verpleeghuiszorg voor ouderen met dementie. Maar wat mag je vragen van naasten en wat gaat te ver? Een verhaal voorlezen of een wandeling maken? Of ook hulp bij dagelijkse zorg, zoals helpen met eten? Dit empirisch-ethisch onderzoek brengt in beeld hoe naasten participatie in de verpleeghuiszorg ervaren, in hoeverre zij morele druk voelen en hoe die druk te voorkomen is.

Werkwijze

Door interviews, gesprekken en observaties laten de onderzoekers zien wat familie ongemakkelijk vindt. Vervolgens wordt onderzocht hoe alle betrokkenen beter met deze ‘morele ongemakken’ kunnen omgaan. Met de uitkomsten wordteen handreiking ontwikkeld die zorgverleners en familie helpt om samen af te stemmen wat voor hen passende familieparticipatie is.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het Universitair Netwerk Ouderenzorg UMCG, samen met de vakgroep Zorgethiek van de Universiteit voor Humanistiek.


Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website