Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Beleid ter verkleining van sociaaleconomische gezondheidsverschillen is de afgelopen 35 jaar weinig succesvol geweest. Dat is niet enkel te wijten aan ineffectief preventiebeleid, maar ook aan morele onzekerheid: hoewel er brede ethisch-politieke consensus bestaat dat deze verschillen moreel problematisch, of zelfs onrechtvaardig zijn, geldt dat niet voor de vraag hoe hierop te handelen.

In dit project onderzoeken we de ethische kwesties op concreet lokaal beleidsniveau vanuit het theoretische gezichtspunt van een pragmatische, ‘non-ideal’ benadering van sociale rechtvaardigheid. We adresseren daarbij drie vragen: 1) Welke dilemma's spelen hier en hoe kun je hier als gemeentemedewerker mee omgaan? 2) Hoe moeten we de verantwoordelijkheid voor gezondheid begrijpen in relatie tot andere beleidsdoelen? 3) Wat kan en moet burgerinspraak en/of -participatie betekenen op het gebied van volksgezondheid? Inzichten uit gesprekken met gemeentemedewerkers en met burgers in een sociaaleconomisch kwetsbare positie resulteren in een ethiekgids die eerstgenoemde praktische handvatten biedt voor het omgaan met deze morele vragen. De inhoud van deze gids wordt verder ondersteund door theoretische inzichten welke we publiceren in academische tijdschriften.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Als onderdeel van het onderzoek werkte filosoof Beatrijs Haverkamp op de afdeling Volksgezondheid van de stad Utrecht; ze heeft daarbij samen met medewerkers ethische dilemma’s in de praktijk geïnventariseerd. Ook zijn eerste casusbesprekingen georganiseerd op basis van een stappenplan voor ethische reflectie. We hebben gekozen voor de term “Kansen(on)gelijkheid” als centraal begrip in kwesties van rechtvaardigheid en sociaal-economische gezondheidsverschillen. Enerzijds omdat dit aansluit op terminologie die in de gemeente al gebruikt wordt, anderzijds is dit begrip in te passen in de capability-benadering die het project richting geeft. Aan de hand van de casusbesprekingen werken we in de komende maanden (begin 2021) dit begrip nader uit.

 

Samen met onze begeleidingscommissie hebben we een opzet vastgesteld voor de te schrijven ethiekgids, die bedoeld is om gemeentemedewerkers werkend aan verkleining gezondheidsverschillen te ondersteunen in hun omgang met ethische dilemma’s, intersectoraal beleid, en burgerparticipatie.

 

Verder hebben we een internationaal symposium georganiseerd over de relaties tussen rechtvaardigheid in lokaal, nationaal en globaal gezondheidsbeleid; verschillende papers gepresenteerd en geschreven, alsmede een opiniestuk over sociale ongelijkheid door covid19 vaccinatiebewijzen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Poorer and lower educated people have a clearly reduced (healthy) life expectancy compared to more affluent and higher educated groups, causing, among others, significant health disparities between neighbourhoods in cities. This is not a new phenomenon. Over the past 35 years, health policies to reduce socioeconomic health inequalities (whether national or local) have had very limited success (Broeders et al. 2018). Recent coalition agreements of several larger cities in The Netherlands again show strong ambitions to reduce socioeconomic health inequalities, but public health professionals on the level of local governments struggle with the question of how to do so.

The failure to reduce health inequalities is not merely a matter of ineffective health interventions, but also of a deep normative uncertainty. Although there is a broad political consensus on the ideal of ‘equal chances to health’ the question of how the governments should realize this ideal will inevitably face ethical dilemmas and trigger normative-political differences.

This project will enable public health professionals on a local government level to articulate and resolve the ethical questions they face while developing and implementing ‘health equity policies’. By developing and applying a non-ideal account of health equity we expect to overcome (or bypass) the political dissensus that often paralyses health equity policy.

Our research questions are: 1) what are the ethical dilemmas in local health equity practices, and how should local governments respond to them?; 2) how should we understand the relation between the governmental responsibility for health equity and the responsibility for non-health policy goals?; 3) what could and should citizen consultations mean in the context of health equity policies?

We build on the conclusion of our former research project: that a pragmatic, non-ideal approach of social justice can fruitfully shape and underpin health equity policies. We therefore analyse the ethical issues that characterise local health equity policies by appeal to the non-ideal social justice approaches as proposed by e.g. Elizabeth Anderson, Iris Marion Young, and Amartya Sen. These approaches of social justice provide several diagnostic and clarifying tools. For instance, responsible decision making by civil servants in public health could be served by focusing on how health affects people’s capabilities to function as an equal in society (cf. Anderson 1999; Haverkamp et al. 2018). Young’s notion of political responsibility helps to demarcate the scope of responsibility for health for several actors, based on the degree of causal connection, interest, privilege, and power. Furthermore we will follow Sen's proposal to identify manifest injustices as a basis for health policy.

Our research method has two aspects that will strengthen each other. Practically, we will observe and engage with practices in local health equity policies in the City of Utrecht via four core activities: we will a) facilitate ethical deliberation by public health professionals on the moral dilemmas they face in health equity policies; b) organise discussion groups with socioeconomic disadvantaged citizens on the relation between individual and governmental responsibility for health, c) organise ethical discussions with policymakers and professionals in public health and non-health domains (e.g. poverty, environment) about the role of health equity in non-health policies, d) observe and reflect on local participatory projects in public health to see if and under what conditions they can contribute to social justice and policy legitimacy. Theoretically, we will a) analyse ethical dilemmas that concern the relation between local governmental and individual responsibility for health; b) analyse the question whether or not health equity could trump other governmental objectives in (local) policy making; c) analyse the ethical underpinnings and relevance of the use of citizen consultations for health equity.

Our activities result in an ethical guide for local health equity policies that helps civil servants and policymakers to cope with moral questions in policymaking and -execution by providing clarity about the scope and content of governmental responsibility to reduce health disparities. The theoretical work that underpins the guide will be published via several in-depth papers in peer reviewed journals.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website