Projectomschrijving

Er zijn grote gezondheidsverschillen tussen rijk en arm. Gemeentes proberen die verschillen terug te dringen. Maar wat heeft prioriteit? Een gezondere leefomgeving? Meer groen en minder asfalt? Meer speeltuinen of minder snackbars? Mag ongezond gedrag ‘aangepakt’ worden of is dat een zaak van ieder individu zelf?

Dit project onderzoekt lastige ethische dilemma’s waar de stad Utrecht mee te maken krijgt. Wanneer moet de plaatselijke overheid maatregelen nemen? En wanneer is het beter om keuzes aan de mensen zelf over te laten?

Verwachte uitkomsten
Er worden argumenten ontwikkeld en getoetst die ambtenaren en politici kunnen gebruiken om beleid te onderbouwen. Dit onderzoek heeft een theoretische kant: wat voor gezondheidsachterstanden zijn onrechtvaardig, en waarom? Maar er zal ook praktisch aan het werk worden gegaan en medewerkers van de afdeling Publieke Gezondheid van de gemeente Utrecht worden ondersteund in het maken van keuzes. Het eindproduct is een ethische handleiding die ook in andere gemeenten bruikbaar is.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website