Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Kunstmatige inseminatie met donorsperma (KID) is een veel toegepaste fertiliteits-behandeling. In Nederland starten jaarlijks ruim 1000 vrouwen met een KID behandeling. Psychosociale counseling om paren (lesbisch of heteroseksueel) of alleenstaand er bewust te maken van de implicaties van het stichten van een gezin met sperma van een derde partij wordt sterk aanbevolen in internationale richtlijnen. Bij de Nederlandse beroepsgroepen (gynaecologen, verpleegkundigen, embryologen en counselors) die betrokken zijn bij donorinseminatie, staat het belang van psychosociale counseling bij KID en begeleiding niet ter discussie, maar ontbreekt het wel aan wetenschappelijke kennis over de inhoud hiervan en over de behoefte aan psychosociale counseling en begeleiding van de (wens)ouders, donorkinderen en donoren. Daarnaast is nog onbekend welke behoeften aan counseling en andere vormen van steun wensouders, ouders, kinderen en donoren hebben. In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal: Welke vragen en behoeften aan ondersteuning hebben (wens)ouders, kinderen en donoren als het gaat om domeinen die te maken hebben met KID en op welk moment hebben zij deze vragen en behoeften?, Hoe belastend zijn deze vragen?, Vinden zij voldoende hulp voor hun vragen en behoeften? En is er een relatie tussen vragen en behoeften en hun dagelijks functioneren? Het onderzoek bestaat uit twee delen: 1) een kwalitatief deel, bestaande uit semi-gestructureerde interviews met wensouders (n = 22), ouders (n = 24), kinderen (n = 24) en donoren (n = 25) en 2) een kwantitatieve digitale vragenlijst. De digitale vragenlijst werd afgenomen bij 103 wensouders, 249 ouders, 93 kinderen (van 16 en ouder) en 77 donoren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wensouders willen weten hoe spermadonoren door de kliniek worden gescreend. Voor en na de geboorte van een kind hebben ouders het voornemen om hun kind te vertellen dat hij/zij is geboren na een behandeling met donorsperma. Na de geboorte van het kind hebben ouders vragen over wanneer en hoe zij hun kind het beste kunnen vertellen dat hij/zij een donorkind is. (Wens)ouders hopen hierbij op advies van professionals en vinden het prettig om ervaringen van andere ouders te horen. (Wens)ouders en donorkinderen zijn nieuwsgierig naar de donor en willenweten wat de eigenschappen van de donor zijn. Donorkinderen wensen dat ouders vanaf jongs af aan open zijn over dat zij een donorkind zijn en vinden het prettig hier open over kunnen spreken met hun omgeving. Donoren willen weten hoeveel donorkinderen zij hebben, of zij benieuwd naar donor zijn en gezond zijn. Zij denken mogelijk behoefte te hebben aan contact met professionals als donorkinderen zich melden voor een ontmoeting.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Kunstmatige inseminatie met donorsperma (KID) is een veel toegepaste fertiliteits-behandeling. In Nederland starten jaarlijks ruim 1000 vrouwen met een KID behandeling. Psychosociale counseling om paren (lesbisch of heteroseksueel) of alleenstaanden bewust te maken van de implicaties van het stichten van een gezin met sperma van een derde partij wordt sterk aanbevolen in internationale richtlijnen (Ethics Committee ASRM, 2013; HFEA, 2013; Greenfeld, 2008; McWhinnie, 2001; Nice, 2013). Het maatschappelijk discours rond donorinseminatie is in de loop van de tijd veranderd met consequenties voor zowel de psychosociale screening als de begeleiding van (wens)ouders en donoren. Waar in de jaren 70, alhoewel niet onderbouwd, nog strikte geheimhouding over de genetische herkomst naar donorkinderen werd aanbevolen, is sinds de jaren 80 een omslag gemaakt naar een benadering waarin openheid wordt voorgestaan. Bij de Nederlandse beroepsgroepen (gynaecologen, verpleegkundigen, embryologen en counselors) die betrokken zijn bij donorinseminatie, staat het belang van psychosociale counseling bij KID niet ter discussie, maar ontbreekt het wel aan wetenschappelijke kennis over de inhoud hiervan en over de behoefte aan psychosociale counseling en begeleiding van de (wens)ouders, donorkinderen en donoren (Visser et al., 2012). In dit onderzoek zullen de behoeften centraal staan van (wens)ouders, donorkinderen en spermadonoren om in kaart te kunnen brengen of en wanneer welke onderwerpen besproken dienen te worden bij psychosociale counseling en begeleiding van hen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website