Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

In de dagelijkse afstemming van zorg(verantwoordelijkheden) tussen cliënten met niet aangeboren hersenletsel (NAH), hun mantelzorgers en professionals bestaan er vanuit verschillende perspectieven diverse morele vragen over wat goede zorg is en wat een goede taakverdeling is. Deze morele vragen zijn in dit onderzoek per perspectief én in hun onderlinge samenhang in de triade in kaart gebracht.

Om de onderlinge zorgafstemming te optimaliseren is het belangrijk dat de morele vragen tijdig herkend, erkend en openlijk met elkaar besproken worden. In dit project zijn de verschillende morele issues van de betrokkenen in de triade in kaart gebracht. Vervolgens is een drieluik ontwikkeld voor de dagelijkse zorg- en onderwijspraktijk.
Dit drieluik bestaat uit:

  1. centrale narratieven over morele vraagstukken binnen de triade, die zorgen voor een plaatsvervangende ervaring in alle perspectieven van de triade
  2. een overzicht van de inhoudelijke ethische analyses in zowel de narratieven als de overige data
  3. een aangepast stappenplan voor morele reflectie rondom morele vraagstukken als basismateriaal voor zorgprofessionals en studenten

Binnen het project is daarnaast een manier ontwikkeld om de ervaren onderlinge samenwerking en dat wat de verschillende betrokkenen een wenselijke samenwerking vinden, in kaart te brengen: de methode van visualisatie. In die methode worden door middel van blokken neerleggen de huidige en de ideale samenwerking met elkaar in beeld weergegeven. Deze methode zal verder ontwikkeld gaan worden.
 

Samenvatting bij start

In dit onderzoeksproject wordt samen met verschillende betrokkenen op zoek gegaan naar morele vragen die zich voordoen in de samenwerking tussen hulpverleners, mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun partners of familieleden. Het gaat daarbij vooral om morele vragen over de samenwerking en verantwoordelijkheden (en veranderingen daarbinnen).

Naast literatuuronderzoek worden mensen met NAH, hun hulpverleners en partners of familieleden geïnterviewd. De in kaart gebrachte morele vragen en dilemma's worden geanalyseerd en vervolgens met de andere betrokkenen in dit onderzoek besproken in verschillende uitwisselingsbijeenkomsten. Tijdens die bijeenkomsten komen ook enkele morele vragen aan de orde volgens verschillende methoden van moreel beraad, om al doende een aangepaste methode te ontwikkelen die in de praktijk gebruikt kan gaan worden als er morele vragen zijn of ontstaan.
Het materiaal dat hieruit volgt kan later onderdeel uitmaken van het onderwijsmateriaal voor hulpverleners in opleiding.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website