Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

In het kader van nieuwe zorgconcepten, zoals belevingsgerichte zorg en omgevingszorg, doet de dementiezorg toenemend een beroep op innovatieve oplossingen en kunstmatige omgevingen om mensen met dementie, wiens cognitieve vermogens zijn aangetast, op zintuiglijk en emotioneel vlak te ondersteunen. Veel van die praktische aanpassingen hebben aspecten van doen-alsof (bijvoorbeeld sociale robots, therapiepoppen, virtual-reality, belevingshoeken).
Mensen met dementie zijn extra kwetsbaar voor vertrouwensverlies. In nauwe samenwerking met de praktijk onderzocht dit project daarom de vraag wanneer het gebruik van deze toepassingen met aspecten van doen-alsof mensen met dementie ondersteunt in hun persoon-zijn. En wanneer het eerder manipulerend of bedrieglijk werkt.

Resultaat

Het project ontwikkelde een driedelige systematiek: doen-geloven, doen-voelen en doen-spelen. Ook ontwierp het project handreikingen en workshopmateriaal voor verzorgenden en ontwerpers om deze ethische vragen per situatie af te wegen.

Samenvatting bij start

Instellingen voor mensen met dementie verwachten veel van nieuwe dingen en technologie om de zorg te verbeteren. Nostalgische deurposters en andere vormen van dementievriendelijk ontwerp kunnen mensen met dementie helpen om zich thuis te voelen. Sociale robots kunnen hen gezelschap houden. Games en Virtual-Reality-installaties kunnen hen prettige ervaringen bieden, terwijl elektronische deuren en namaakbushaltes helpen om dwalen te voorkomen.
Maar veel van deze oplossingen hebben een aspect van doen-alsof. Hoe veranderen zij de zorg? Mensen met dementie zijn extra kwetsbaar voor het verlies van vertrouwen in hun sociale en materiële omgeving.

Op basis van veldwerk in de zorgpraktijk onderzoekt dit project de ethische vraag wanneer het gebruik van dingen die doen-alsof manipulerend en bedrieglijk werkt. En wanneer ondersteunt het mensen met dementie juist? Het project ontwerpt een onderwijsmodule die zorgverleners en designers helpt om de vraag per situatie te beantwoorden.

Meer informatie

Zie ook Mediator Special Ethiek (nov 2017): Ondersteuning van mensen met dementie, of misleiding?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website