Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De afdeling Metamedica van het VUmc heeft in samenwerking met de NVvP een blended learning module voor psychiaters ontwikkeld voor het omgaan met verzoeken om hulp bij zelfdoding in de psychiatrie.

 

Het module is opgenomen in het onderwijscurriculum van de NVvP en wordt aangeboden als keuzemodule voor AIOS en als bijscholingscursus voor psychiaters.

 

In de honoreringsbrief werd verzocht om bij de uitvoering extra te letten op de onderwerpen eigenaarschap en continuïteit. In goed overleg tussen de afdeling Metamedia van VUmc en de NVvP zijn er zakelijke afspraken gemaakt over de bijdragen en verantwoordelijkheden van beide partijen op korte en langere termijn.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De ontwikkelde blended learning module bestaat uit:

 

1) Een entreetoets.

Aan de hand van de entreetoets testen de cursisten hun kennis over de ‘Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis’.

 

2) Online-opdrachten.

Aan de hand van drieëntwintig online-opdrachten reflecteren de cursisten individueel op ethische dilemma’s waar psychiaters mee geconfronteerd (kunnen) worden bij het omgaan met een verzoek om hulp bij zelfdoding in de psychiatrie. De opdrachten bestaan uit korte casusbeschrijvingen en filmpjes waarin ethische dilemma’s gepresenteerd worden. Aan de hand van meerkeuzevragen wordt de cursisten gevraagd een antwoord te geven. Na beantwoording krijgen de cursisten, o.a. aan de hand van citaten van psychiaters en filmpjes, verdiepende feedback die de individuele antwoorden overstijgt. Tijdens het maken van de onlineopdrachten plaatsen de cursisten hun vragen en overwegingen op een interactief forum, waarna ze deze met mede-cursisten bespreken.

 

3) Vaardighedenonderwijs.

Na afronding van de online-opdrachten komen de studenten onder begeleiding van een tutor bij elkaar tijdens een dagdeel vaardighedenonderwijs. Tijdens de bijeenkomst bespreken cursisten elkaars resterende ethische overwegingen rondom het omgaan met een verzoek om hulp bij zelfdoding in de psychiatrie. Tevens houden de cursisten (na een inleiding) een Moreel Beraad, waarin zij gezamenlijk een door henzelf aangedragen dilemma op het terrein van hulp bij zelfdoding in de psychiatrie analyseren.

 

4) Eindtoets.

Aan de hand van de eindtoets testen de cursisten nogmaals hun kennis over de ‘Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis’. Voor certificering is een minimale score vereist. Tevens schrijven de cursisten een reflectieverslag over de in de trainingsmodule opgedane kennis en vaardigheden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project betreft de implementatie van de trainingsmodule "Omgaan met een verzoek om hulp bij zelfdoding in de psychiatrie". De trainingsmodule bestaat uit een individuele leermodule en een vaardigheidstraining en sluit nauw aan op de 'Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis' (2009).

Op dit moment worden (aanstaande) psychiaters niet geschoold in het omgaan met verzoeken om hulp bij zelfdoding in de psychiatrie, terwijl hier wel grote behoefte aan is. In nauw overleg met de NVvP willen we de trainingsmodule implementeren binnen het huidige psychiatrie-onderwijs dat vanuit de NVvP georganiseerd wordt.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website