Projectomschrijving

In de afgelopen jaren zijn in Nederland 3 eicelbanken opgericht. De vraag naar eicellen overtreft het aanbod ruimschoots. Schaarste vereist verder ethische doordenking. In dit project staan twee ethische vragen centraal: 1. in hoeverre moeten vrouwen ‘om niet’ doneren (zoals de Embryowet stelt) en zo nee, hoe hoog mag een vergoeding dan zijn?; 2. in hoeverre mogen selectiecriteria worden bijgesteld, bijvoorbeeld als het gaat om leeftijdsgrenzen of medische gronden waarop potentiële donoren worden afgewezen. Dit project beoogt deze vragen te beantwoorden door middel van empirisch-ethisch onderzoek, waaronder interviews met (potentiële) donoren en professionals en ethisch conceptuele analyses. Het project zal resulteren in een moreel kader met concrete aanbevelingen voor de praktijk.


Meer informatie

Onderzoek eicelbanken in Nederland aangeboden aan Tweede Kamer, (ZonMw, sep 2018)

Zie ook Mediator 31 (ZonMw, okt 2018): Eiceldonatie: ruimte voor soepelere criteria?

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website