Projectomschrijving

Het gebruik van meerdere geneesmiddelen tegelijk (polyfarmacie) leidt bij kwetsbare ouderen vaak tot vermijdbare problemen. Om de organisatie en kwaliteit van farmaceutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie te verbeteren, is de Multidisciplinaire Richtlijn (MDR) Polyfarmacie ontwikkeld. Hierin staat periodieke beoordeling van alle gebruikte geneesmiddelen door arts, apotheker en patiënt centraal. Deze richtlijn wordt echter nog niet altijd gebruikt.

Doel

Dit onderzoek zal de huidige farmaceutische zorg voor polyfarmacie patiënten in huisartspraktijken, poliklinieken, verzorgingshuizen, verpleeghuizen, geestelijke gezondheidszorg en apotheken in kaart brengen. Hiervoor zullen meetinstrumenten ontwikkeld worden. In de toekomst kan hiermee het effect van toezicht op de kwaliteit en organisatie van farmaceutische zorg bij kwetsbare ouderen met polyfarmacie onderzocht worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website