Projectomschrijving

De Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van zorg van vele instellingen en zorgverleners. Gezien deze veelomvattende rol, is het van belang haar toezicht efficiënt te organiseren.

Doel

Dit project geeft de IGZ inzicht in de toegevoegde waarde, randvoorwaarden en valkuilen bij het gebruiken van sociale media in het toezicht.

Werkwijze

In vier deelstudies wordt onderzoek uitgevoerd naar het raadplegen van bestaande informatie in sociale media voor het:

  • incidententoezicht
  • thematisch toezicht
  • risico-indicatoren toezicht

Daarnaast wordt het actief verkrijgen van informatie over de kwaliteit van zorg met sociale media verkend met behulp van interviews en focusgroepen met experts.

Samenwerking

Het onderzoek kenmerkt zich door een nauwe samenwerking tussen de onderzoekers van IQ healthcare en de IGZ passend in het concept van een academische werkplaats.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website