Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Nederland krijgt niet iedereen met de diagnose kanker altijd een state-of-the-art behandeling. De ontwikkeling van regionale oncologienetwerken moet dat verbeteren. Zorgprofessionals werken in die netwerken samen voor de best haalbare zorg voor elke kankerpatiënt. Het Citrien-programma 'Naar regionale oncologienetwerken' stimuleert hen daarin. Het programma is sterk inhoudelijk en praktisch (‘hands on’) van aard. De projecten worden met vele regionale zorgpartijen uitgevoerd, waaronder patiëntvertegenwoordigers (NFK), zorgverleners in umc’s, algemene, categorale & topklinische ziekenhuizen, huisartsen(organisaties, zoals de NHG) en IKNL. In het 1e projectjaar is vanuit 9 thema’s met 29 projecten een start gemaakt. Bijna alle projecten zijn binnen de tijd succesvol afgerond. Belangrijke thema's die in de 2e periode een vervolg krijgen zijn: - de (her)inrichting van het Multidisciplinair Overleg (MDO). Zorgverleners bespreken in zo’n MDO het optimale behandelplan op maat voor een patiënt. De patiënt krijgt zo de zekerheid van de juiste behandeling op de juiste plek. - Het inrichten van een beveiligde, digitale snelweg tussen zorginstituten, zodat alle informatie over patiënten beschikbaar is waar wenselijk. - Het maken van goede afspraken over hoe, waar en welke informatie van een patiënt wordt geregistreerd. In het programma worden resultaten, kennis en ervaringen tussen alle deelnemers gedeeld, zodat zij van elkaar kunnen leren. Daardoor kunnen ze ook resultaten van elkaar overnemen en in de eigen regio implementeren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Betere samenwerking tussen zorgprofessionals in de oncologie is noodzakelijk voor goede patiëntenzorg. In het 1e projectjaar heeft het programma Naar regionale oncologienetwerken daarin de eerste resultaten bereikt. In sommige regio's hebben ziekenhuisbestuurders een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, die ze vervolgens met zorgprofessionals heel praktisch en per tumorsoort verder uitwerken; bijvoorbeeld met nieuwe afspraken in regionaal verband over de diagnostiek en behandeling van patiënten met borstkanker, leverkanker en prostaatkanker. In andere regio's zijn zorgprofessionals eerst zelf met elkaar gaan praten. Ze spreken dan bijvoorbeeld af dat ze in een teamverband van regionale experts (bijvoorbeeld online in de vorm van een expertpanel of tijdens een zogenoemd regionaal Multi Disciplinair Overleg / MDO) altijd samen kijken naar wat een patiënt precies mankeert en welke behandelingsopties er zijn; de behandeling zelf vindt vervolgens plaats dichtbij huis als dat kan, maar wat verder weg als het moet. Bij deze regionale samenwerking moet de informatie-uitwisseling nog veel beter verlopen. Dus is in sommige regio’s vanuit Citrien-projecten een begin gemaakt met de aanleg van een 'digitale snelweg'. Informatie over patiënten kan dan tussen de betrokken zorgverleners veilig en efficiënt met elkaar worden gedeeld. Ook zijn in diverse projecten eerste stappen gezet om per tumorsoort betere afspraken te maken over wat bij de registratie van patiëntgegevens relevant is voor de behandelingsuitkomst en wat niet. Want registreren doen ziekenhuizen op dit moment nog vaak zelfstandig en op een eigen manier. Dat staat een goede regionale samenwerking in de weg De meest succesvolle thema’s en projecten krijgen in de 2e periode een vervolg.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Kankerzorg kan beter: ontwikkeling van regionale netwerken in de oncologie

 

Wie de diagnose kanker krijgt, wil vooral één ding: zo snel mogelijk de beste, state-of-the-art behandeling. Dat iemand zo’n behandeling ook krijgt, is helaas niet vanzelfsprekend. Tenzij we de zorg voor kankerpatiënten in Nederland anders organiseren. Niet in concurrentie, maar in samenwerking, duurzaam en toekomstbestendig

 

Het aantal kankerpatiënten stijgt nog steeds. Nu krijgt 1 op 3 Nederlanders kanker. Tegelijkertijd worden effectieve behandelingen complexer. Een moderne behandeling bij kanker is afgestemd op de individuele patiënt en de specifieke kenmerken van de kwaadaardige tumor. Er zijn geen twee mensen precies gelijk, en ook is elke tumor anders dan elke andere. Dus verschillen de behandelingen van kanker steeds vaker van persoon tot persoon. Door de steeds verdergaande geïndividualiseerde behandeling overleven steeds meer mensen de ziekte kanker. En die ontwikkeling gaat nog steeds door.

 

De uiterste precisie die nodig is voor een goede kankerbehandeling vraagt nogal wat. Voor een adequate zorg is er, naast de huisarts, een grote verscheidenheid aan zorgverleners nodig, waaronder een verscheidenheid aan medisch specialisten. Die moeten niet alleen veel kennis en vaardigheden hebben en onderhouden. Ook zijn er strenge normen in Nederland afgesproken voor het minimum aantal te behandelen patiënten per ziekenhuis, de kwaliteit van de kankerzorg, hoe lang de behandeling maximaal mag duren, welke specialisten er verplicht in teamverband bij betrokken moeten zijn en nog heel veel meer.

 

Steeds meer ziekenhuizen kunnen niet meer voldoen aan al die eisen. Sommige ziekenhuizen stoppen daarom met het geven van bepaalde kankerbehandelingen, waardoor behandelcapaciteit verloren gaat. Andere ziekenhuizen willen juist intensiever gaan samenwerken. Dat laatste klinkt logisch, maar dat is het niet: in Nederland zijn ziekenhuizen wettelijk elkaars concurrent op een ‘zorgmarkt’. Samenwerken mag alleen als daardoor de kwaliteit van zorg beter wordt.

 

Het moet, het mag en het kan dus anders. Door samenwerking kan goede, state-of-the–art kankerzorg beschikbaar zijn en blijven voor iedereen die dat nodig heeft. Dit besef is overal doorgedrongen; bij het ministerie van VWS, zorgverzekeraars, zorgverleners, algemene ziekenhuizen en Universitair Medische Centra (umc's).

 

De komende jaren vindt daarom een ingrijpende verandering plaats. Ziekenhuizen en andere zorgverleners in een regio gaan gezamenlijk het best haalbare nastreven voor elke individuele kankerpatiënt. Zo kan bijvoorbeeld het behandelplan voor een patiënt, ongeacht waar die is opgenomen, uitgedacht en bespoken worden door een team van experts uit meerdere ziekenhuizen, waaronder een umc. De patiënt heeft daarmee de zekerheid dat hij of zij de juiste behandeling op de juiste plek krijgt. Zorg dicht bij huis waar het kan, en wat verder weg als het moet.

 

Met deze aanvraag bij het Citrienfonds willen umc's de regionale netwerkontwikkeling in de oncologie verder gaan stimuleren en faciliteren.

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website