Projectomschrijving

Het thema ‘Naar regionale oncologienetwerken’ is onderdeel van het Citrienfonds. Het Citrienfonds helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen. Daarin werken VWS, ZonMw en de NFU samen.

Doel van het thema

Doel van het thema 'Naar regionale oncologische netwerken' is dat elke kankerpatiënt een state-of-the-art behandeling krijgt, nu en in de toekomst. Gelet op de huidige praktijkvariatie is dat niet vanzelfsprekend. Nauwe samenwerking en goede afspraken tussen zorgverleners en instellingen moet per regio resulteren in betere zorg voor elke patiënt, betere benutting van capaciteit en lagere kosten.

Samen met algemene ziekenhuizen, het NKI-AvL en met patiënten- en huisartsenorganisaties, stimuleren en faciliteren 8 umc’s een ingrijpende wijziging in de organisatie van oncologische zorg. In september 2015 zijn in alle regio's diverse projecten gestart, ca. 30 in totaal, waarvan de resultaten onderling zijn gedeeld. Het thema is nu het 2e jaar gestart en loopt tot en met 2018. De totale begroting voor 4 jaar is 10 miljoen euro. Het UMCG is penvoerder.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website