Projectomschrijving

Na een beroerte of dwarslaesie komen patiënten in aanraking met revalidatie. Om zoveel mogelijk zelfredzaamheid, gezondheid en kwaliteit van leven terug te krijgen én te behouden, zijn goede mobiliteit, fysieke fitheid en gezond gedrag nodig. Om de patiënt hierbij zo goed mogelijk te begeleiden, is het belangrijk dat zorgverleners werkzaam op de polikliniek en kliniek van een revalidatiecentrum samenwerken met eerstelijnspraktijken.

Doel en werkwijze

In het project Zorg Vooruit werken zorgprofessionals van Rijndam Revalidatie en diverse eerstelijnspraktijken samen met patiënten en naasten om het revalidatietraject opnieuw in te richten. Door blended zorgpaden voor samenwerking in het netwerk te implementeren, bieden we een combinatie van e-health en fysieke zorg. Binnen een cultuur van co-creatie en continu leren en verbeteren willen we samen met wetenschappers van de Erasmus Universiteit leren hoe we in gezamenlijkheid als medeontwerpers blended netwerkzorgpaden ontwikkelen.

Actieonderzoek innovatieve zorg

Om de zorg goed, toegankelijk, betaal- en bemensbaar te houden, investeert ZonMw in het leer- en verbeterpotentieel in zorgorganisaties. 11 projecten hebben subsidie ontvangen om te experimenteren met vernieuwing van zorgprocessen. Het gaat om zorg die optimaal is afgestemd op de wensen van patiënten, aansluit bij de capaciteiten van zorgprofessionals en past binnen de kaders van bestuurders, verzekeraars en overheid. Dit project is daar 1 van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website