Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelmatige inrichting van de zorg is urgent gezien de stijgende kosten. In 2015 hebben ziekenhuizen en eerstelijns zorggroepen in de regio Utrecht de overeenkomst “Zorg op de juist plek” afgesloten, gericht op verregaande transmurale samenwerking. Ambitie is o.a. de ontwikkeling van regionale transmurale afspraken (RTA) gericht op substitutie van zorg naar de eerstelijn. Inmiddels zijn een groot aantal RTA’s ontwikkeld, maar de implementatie stagneert. Daarom stellen we een actieonderzoek voor rondom een implementatiestrategie bestaand uit gezamenlijke praktijkbesprekingsbijeenkomsten voor huisartsen en specialisten, gericht op de samenwerking rondom de RTA, op basis van patientenfeedback en terugkoppeling van spiegelinformatie over het gebruik van de RTA’s. Die data halen we uit het zgn. transmuraal patiëntendossier, waarin gegevens van huisartsen en specialisten in de regio gekoppeld zijn. We verwachten zo de transmurale samenwerking en de RTA implementatie te bevorderen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website