Projectomschrijving

Samenwerking tussen huisarts en specialist

Huisarts en specialist moeten nog meer samenwerken om de stijgende zorgkosten in de hand te houden. In het kader van Juiste zorg op de juiste plek in de regio Utrecht zijn regionale transmurale afspraken (RTA’s) ontwikkeld.

Doel en resultaat: Optimale Zorg Tafel

Om die RTA’s levend te maken, is in dit project (ZOUT) een Optimale Zorg Tafel ontwikkeld voor huisartsen en specialisten. Hier leggen we verbinding tussen wat huisarts en specialist afspreken rond samenwerking en wat daarvan in de dossiers terug te zien is. Ook delen patiënten hun ervaringen. 2 voorbeelden van vragen die dokters samen met patiënten aan Optimale Zorg Tafels beantwoorden, zijn: ‘Zien we de patiënt op de juiste plek?’ en ‘Weten we van elkaar wat we nodig hebben?’. Vanuit de actiegerichtheid van de Optimale Zorg Tafel worden opgedane inzichten direct ook meegenomen naar de eigen praktijk.

Bouwstenen

ZOUT heeft de bouwstenen gemaakt om samenwerking tussen dokters en hun patiënten te verwezenlijken. De manier waarop patiëntervaringen en gekoppelde dossiers als schakel dienen om te praten over samenwerking biedt nieuwe kansen voor optimale zorg in het regionale zorgnetwerk.

Download de bouwstenen en bijbehorende producten

Actieonderzoek innovatieve zorg

Om de zorg goed, toegankelijk, betaal- en bemensbaar te houden, investeert ZonMw in (actie)onderzoek naar oplossingen voor uitdagingen op het gebied van de organisatie van zorg. Doel is dat innovaties beter aansluiten bij de behoeften van de patiënt en professional in de zorg, waardoor de kwaliteit van de zorg verbetert. Dit project is 1 van die onderzoeken.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website