Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ouderenzorg moet proactief en goed afgestemd worden zodat de juiste zorg op de juiste plaats geleverd kan worden.

Zo lang mogelijk thuis en wanneer dit niet meer zelfstandig mogelijk is in een meer beschutte of beschermende omgeving. Er ontstaan steeds meer tussenvormen tussen thuis en het verpleeghuis om deze zorgvraag te beantwoorden. Het zorgcentrum is een voorbeeld van een beschermde woonomgeving waar ingespeeld kan worden op complexe zorgvragen van kwetsbare ouderen. Gezien het grote aantal betrokkenen binnen het zorgcentrum en professionals van buitenaf is een goede interprofessionele samenwerking van alle betrokken partijen gericht op het behoud van zelfredzaamheid en eigenwaarde van de bewoners van cruciaal belang.

 

In dit verbetertraject wordt het reeds bestaande zorgproces ‘Stimulerend klimaat’ zoals dit door tanteLouise voor het verpleeghuis ontwikkeld is vertaald en geïmplementeerd in zorgcentrum Stuijvenburgh te Bergen op Zoom. Het verbeteren van het zorgproces in het zorgcentrum is complex vraagstuk in de organisatie van zorg en vraagt een cultuurverandering met daarbij behorende interprofessionele samenwerking van alle betrokkenen.

 

In de sociale innovatie ‘Stimulerend klimaat’ ligt de nadruk op het benutten van capaciteiten van bewoners en het inzetten van externe en interne compensatiestrategieën om de zelfredzaamheid te vergroten en impact van kwetsbaarheid te verminderen. Dit zal leiden tot behoud van voldoende fysiek, psychisch en sociaal functioneren. Een proactieve aanpak om gezondheid te bevorderen helpt onnodige opnames in het verpleeg- of ziekenhuis uit te stellen of zelfs te voorkomen. Dit is noodzakelijk om bij te dragen aan toekomstbestendige ouderenzorg waarin de zorg goed, toegankelijk, betaal- en bemensbaar blijft. Het resultaat van dit onderzoek is dan ook breder dan de context van het betrokken zorgcentrum Stuijvenbuorgh te Bergen op Zoom. Het draagt bij aan de verbetering van regionale en nationale zorg voor bewoners in zorgcentra en andere woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis.

 

Participatief actieonderzoek ondersteunt dit verbetertraject omdat het op een gestructureerde wijze vormgeeft aan het in de praktijk leren en verbeteren, in samenwerking met alle betrokkenen, bewoners, familieleden, zorgmedewerkers, huisartsen en eerstelijns behandelaars. Het actieonderzoek bestaat uit 4 cycli van ieder vijf maanden doorlopen gevolgd door een evaluatie van vier maanden. Elke verbetercyclus bestaat uit de fasen; observatie, reflectie, planning en actie en in elke cyclus breidt het aantal deelnemers aan het actieonderzoek uit. De acties richten zich in elke cyclus op het realiseren van een stimulerend klimaat en op de interprofessionele samenwerking.

 

Kennisoverdracht vindt plaats door het ontwikkelen en verspreiden van 2 producten: 1) Implementatiewijzer: Stimulerend klimaat in het zorgcentrum en 2) Factsheet: Geleerde lessen over het verbeteren van de organisatie van zorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website