Projectomschrijving

In dit verbetertraject wordt een reeds bestaand zorgproces uit het verpleeghuis vertaald naar het zorgcentrum. Deze verandering is een cultuurverandering voor alle betrokkenen: de bewoner en naasten, medewerkers, professionals & vrijwilligers van tanteLouise en alle eerstelijnszorgprofessionals. Kortom, een complex vraagstuk over interprofessionele samenwerking.

Doel

Ons doel is dat de bewoners zo lang mogelijk in staat gesteld worden om een betekenisvol en actief leven te leiden, ook als zij (potentieel) kwetsbaar zijn.

Methode

In dit participatief actieonderzoek (uitgevoerd door UKON) wordt in samenspraak met bewoners, verzorgenden en alle overige betrokkenen gewerkt aan de verandering. Per cyclus wordt het aantal betrokkenen uitgebreid. De eerste cyclus wordt opgestart met de bewoners en verzorgenden van een locatie van tanteLouise, samen met de huisartsengroep De Poort. In de daarop volgende rondes wordt dit uitgebreid naar de behandelaren in de eerste lijn.

Actieonderzoek innovatieve zorg

Om de zorg goed, toegankelijk, betaal- en bemensbaar te houden, investeert ZonMw in het leer- en verbeterpotentieel in zorgorganisaties. 11 projecten hebben subsidie ontvangen om te experimenteren met vernieuwing van zorgprocessen. Het gaat om zorg die optimaal is afgestemd op de wensen van patiënten, aansluit bij de capaciteiten van zorgprofessionals en past binnen de kaders van bestuurders, verzekeraars en overheid. Dit project is daar 1 van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website