Projectomschrijving

Met de Mentale Gezondheidscentra in Midden- en West Brabant beweegt de geestelijke gezondheidszorg (ggz), vanuit een wijkgerichte en vraaggerichte aanpak, naar burgers, verwijzers en partners in het sociale domein toe. Ggz-expertise wordt naar voren gebracht, zodat de juiste zorg sneller wordt ingezet én nog meer samen met de cliënt, zijn naasten en andere partijen wordt vormgegeven. Het aanbod bestaat uit preventie, consultatie, verkennende gesprekken, generalistische en specialistische interventies.

Gezamenlijk onderzoek

Ter facilitering van deze nieuwe manier van werken vindt participatief, praktijkgericht onderzoek plaats. Dit is een gezamenlijk initiatief van GGz Breburg, CZ en Tranzo.

Doel

Dit actieonderzoek richt zich op het:

  • evalueren en verbeteren van de samenwerking tussen alle betrokkenen
  • gezamenlijk leren over de best passende werkwijze
  • monitoren van de toegankelijkheid, de gezondheid van burgers, het werkplezier van professionals en de betaalbaarheid

Actieonderzoek innovatieve zorg

Om de zorg goed, toegankelijk, betaal- en bemensbaar te houden, investeert ZonMw in het leer- en verbeterpotentieel in zorgorganisaties. 11 projecten hebben subsidie ontvangen om te experimenteren met vernieuwing van zorgprocessen. Het gaat om zorg die optimaal is afgestemd op de wensen van patiënten, aansluit bij de capaciteiten van zorgprofessionals en past binnen de kaders van bestuurders, verzekeraars en overheid. Dit project is daar 1 van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website