Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Pijn op de borst (POB) komt veel voor: 500.000 tot 700.000 patiënten per jaar hebben deze klacht. Zowel huisartsen als patiënten denken hierbij al snel aan problemen met het hart. Op dit moment verwijst de huisarts een groot deel van deze patiënten onnodig naar het ziekenhuis, terwijl er meestal geen ernstige oorzaak is, zoals een hartinfarct. POB is, naast een medisch inhoudelijk- ook een organisatorisch complex vraagstuk in het kader van zorg op de juiste plek. Dit actuele en complexe vraagstuk in de organisatie van zorg wordt herkend door meerdere instanties in het land, inclusief de patiëntenvereniging voor hart- en vaatziekten (Harteraad). Het Zorginstituut Nederland, stelde hiervoor in 2018 zelfs een Verbetersignalement op.

Bij zowel huisartsen, cardiologen als patiënten is er grote behoefte aan meer samenwerking (sociale innovatie) en handvatten om de zorg voor POB op de juiste plek te organiseren. De huidige POB zorg is namelijk niet altijd ‘op de juiste plek’ en levert onrust voor patiënten en onnodig zorggebruik op. Patiënten met lage gezondheidsvaardigheden hebben een andere klachtenpresentatie en vinden lastig de juiste informatie.

Daarom is er door de Nederlandse Verenging voor Cardiologie en het Nederlands Huisartsen Genootschap recent een Leidraad zorgproces POB (Zorgpad POB) ontwikkeld met 5 sleutelinterventies, waarvoor een proefimplementatie is gestart, onder andere in de regio’s Leiden en Den-Haag.

 

Een actieonderzoek hiernaar is nodig om 3 redenen en doelen:

1) Kennis opdoen over samenwerking rondom POB

2) Leren over veranderen in bestaande zorgpaden en patiënt-empowerment bij POB

3) Zorg voor POB past beter bij wensen van patiënten en zorgprofessionals en is meetbaar méér op de juiste plek.

 

We richten dit onderzoek in aan de hand van de participatory action research (PAR) methode waarbij actieve participatie van gebruikers (patiënten en zorgverleners) gedurende het gehele actieonderzoek centraal staat en cyclisch wordt uitgevoerd. Het actieonderzoek vindt plaats in 4 cyclische fasen die meerdere malen doorlopen kunnen worden met mixed-methods (kwalitatief+kwantitatief) onderzoek in elke fase in 20 huisartsenpraktijken en 4 ziekenhuizen in de regio Leiden – Den-Haag.

 

We doen dit in nauwe samenwerking met patiënten en de patiëntenvereniging Harteraad. Er is aandacht voor patiënten met lage gezondheidsvaardigheden door specifieke wijken in de steden Den Haag en Leiden partner te laten zijn in het actieonderzoek. Ook worden professionals gestimuleerd om met elkaar te leren over het verbeteren van de organisatie van zorg voor patiënten met POB.

 

Dit project levert zo een betere organisatie van zorg voor mensen met POB op, alsmede een betere samenwerking tussen zorgprofessionals in de 1e en 2e lijn en draagt bij aan zorg op de juiste plek.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website