Projectomschrijving

Pijn op de borst (POB) komt veel voor: 700.000 patiënten per jaar. Zowel huisartsen als patiënten denken hierbij vaak aan hartproblemen. Op dit moment verwijst de huisarts veel patiënten naar het ziekenhuis.

Meer samenwerking en organisatie van zorg

Er is behoefte aan meer samenwerking en organisatie van zorg voor POB op de juiste plek. De huidige zorg is namelijk niet altijd ‘op de juiste plek’ en levert onrust voor patiënten op. Daarom is door de NVVC en NHG een Leidraad zorgproces POB ontwikkeld.

Doel

Dit actieonderzoek heeft 3 doelen:

  1. Kennis opdoen over samenwerking
  2. Leren over veranderen in bestaande zorgpaden en patiënt-empowerment
  3. Zorg is meetbaar méér op de juiste plek.

Samenwerking

Het wordt uitgevoerd in 20 huisartsenpraktijken en 4 ziekenhuizen in de regio Leiden – Den-Haag in samenwerking met patiëntenvereniging Harteraad.

Verwachte resultaten

Dit project levert een betere organisatie van zorg voor mensen met POB op, alsmede een betere samenwerking tussen zorgprofessionals in de 1e en 2e lijn en draagt bij aan zorg op de juiste plek.

Actieonderzoek innovatieve zorg

Om de zorg goed, toegankelijk, betaal- en bemensbaar te houden, investeert ZonMw in het leer- en verbeterpotentieel in zorgorganisaties. 11 projecten hebben subsidie ontvangen om te experimenteren met vernieuwing van zorgprocessen. Het gaat om zorg die optimaal is afgestemd op de wensen van patiënten, aansluit bij de capaciteiten van zorgprofessionals en past binnen de kaders van bestuurders, verzekeraars en overheid. Dit project is daar 1 van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website