Projectomschrijving

ALS Thuismeten & Coachen (ALS T&C) is een zorgconcept gebaseerd op thuismonitoring waarin patiënten met amyotrofische laterale sclerose (ALS) op vaste momenten via een app vragen over hun gezondheid beantwoorden en contact onderhouden met de zorgverleners. Een zorgcoach geeft feedback op de ingevulde gegevens, beantwoordt vragen en regelt afspraken met het ALS-behandelteam als dat nodig is. Patiënten en zorgverleners in UMC Utrecht zijn erg tevreden met deze zorg.

Doel

Doel van het project was om ALS T&C breder beschikbaar te stellen aan patiënten met ALS in Nederland.

Onderzoek

In 10 revalidatie-instellingen met een erkend ALS-behandelteam vond actieonderzoek plaats om de nieuwe zorg met ALS T&C in te voeren. Onderzoekers ondersteunden de lokale projectgroepen (met ALS-zorgverleners, patiënten en naasten en management) in het realiseren van randvoorwaarden om de zorgomslag te maken. Deelnemende teams konden daarna ALS T&C uitproberen bij 10 patiënten met ALS. Ervaringen van patiënten en zorgverleners werden geëvalueerd.

Resultaten

Van de 10 instellingen die mee hebben gedaan, hebben er 7 besloten om door te gaan met ALS T&C. Op basis van de kennis die is opgedaan en de ervaringen met de invoering van ALS T&C is een implementatiehandleiding opgesteld die als leidraad kan dienen voor de invoering in de overige ALS-behandelteams binnen het ALS Zorgnetwerk in Nederland.

Download

Video over ALS Thuismeten & Coachen

Meer informatie

Actieonderzoek innovatieve zorg

Om de zorg goed, toegankelijk, betaal- en bemensbaar te houden, investeert ZonMw in (actie)onderzoek naar oplossingen voor uitdagingen op het gebied van de organisatie van zorg. Doel is dat innovaties beter aansluiten bij de behoeften van de patiënt en professional in de zorg, waardoor de kwaliteit van de zorg verbetert. Dit project is 1 van die onderzoeken.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website