Projectomschrijving

In de afgelopen jaren is steeds meer de nadruk komen te liggen op eigen verantwoordelijkheid en regie vanuit de patiënt. Er is behoefte aan goede ondersteuning van het zorgtraject door passende informatie voor de patiënt op het juiste moment.

Persoonsgerichte digitale zorgomgeving

Het resultaat van dit participatieve actieonderzoek in Amsterdam UMC is dat er een persoonsgerichte digitale zorgomgeving is ontwikkeld samen met de eindgebruikers voor 3 complexe zorgtrajecten:

  • de Scar Clinic, voor patiënten met ernstige littekens
  • het Schisisteam, voor kinderen met aangeboren lip-, kaak- en/of gehemeltespleet (schisis)
  • het zorgtraject binnen het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie

Deze zorgomgeving is gekoppeld aan het EPD en biedt op de gewenste momenten actuele, juiste en passende informatie aan patiënt en zorgverlener.

Samenwerking

In dit project hebben patiënten, zorgverleners en ondersteunende afdelingen middels co-creatie intensief met elkaar en de onderzoekers samengewerkt om succesvolle implementatie en meerwaarde te realiseren.

Meer grip op uw zorgtraject: uitlegvideo applicatie MediMapp

Actieonderzoek innovatieve zorg

Om de zorg goed, toegankelijk, betaal- en bemensbaar te houden, investeert ZonMw in (actie)onderzoek naar oplossingen voor uitdagingen op het gebied van de organisatie van zorg. Doel is dat innovaties beter aansluiten bij de behoeften van de patiënt en professional in de zorg, waardoor de kwaliteit van de zorg verbetert. Dit project is 1 van die onderzoeken.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website