Projectomschrijving

Niet alle pasgeborenen hebben een goede start van het leven, bijvoorbeeld omdat hun ouders in een moeilijke situatie zitten. Een huisbezoek tijdens de zwangerschap kan helpen om deze problemen te signaleren, en mogelijk voor de geboorte op te lossen of te verminderen. Voor dit huisbezoek moeten verschillende organisaties goed met elkaar en met het gezin samenwerken.

Doel

In dit actieonderzoek kijken we wat de succesfactoren, knelpunten en behoeften zijn van professionals en gezinnen in een kwetsbare situatie rondom dit huisbezoek.

Werkwijze en samenwerking

We verzamelen kennis, op basis van literatuur, (groeps)interviews met ouders en professionals, casusreviews, vragenlijsten en observaties. Ook zal een team gevormd worden met mensen uit de geboortezorg, het sociale domein en ouders, dat tijdens het onderzoek meerdere keren samenkomt om verbeteracties te benoemen, uit te proberen en te evalueren. Zo wordt de samenwerking rondom het prenatale huisbezoek voor gezinnen in een kwetsbare situatie stapsgewijs verbeterd.

Actieonderzoek innovatieve zorg

Om de zorg goed, toegankelijk, betaal- en bemensbaar te houden, investeert ZonMw in het leer- en verbeterpotentieel in zorgorganisaties. 11 projecten hebben subsidie ontvangen om te experimenteren met vernieuwing van zorgprocessen. Het gaat om zorg die optimaal is afgestemd op de wensen van patiënten, aansluit bij de capaciteiten van zorgprofessionals en past binnen de kaders van bestuurders, verzekeraars en overheid. Dit project is daar 1 van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website