Projectomschrijving

De overgang naar het verpleeghuis is voor mensen met dementie en hun naasten een ingrijpende gebeurtenis. Informatieoverdracht tussen professionals vindt bij opname beperkt plaats, waardoor men in het verpleeghuis onnodig het wiel opnieuw moet uitvinden. Bovendien is bekend dat slechte coördinatie van het opnameproces negatieve gevolgen heeft voor de kwaliteit van leven van mensen met dementie. Een studie van Alzheimer Nederland (2019) geeft aan dat 50% van de mantelzorgers gebrek aan steun ervoer tijdens en na de opname van hun naaste.

Doel en werkwijze

Met dit actieonderzoek willen we de overgang van thuis naar het verpleeghuis voor mensen met dementie en hun mantelzorgers verbeteren. In co-creatie met alle betrokkenen (mantelzorgers, zorgprofessionals en actieonderzoekers) ontwikkelen we op cyclische wijze een regionale werkwijze voor opname van mensen met dementie in het verpleeghuis,. Er ligt hierbij specifieke nadruk op:

  • informatieoverdracht
  • mantelzorgondersteuning

Actieonderzoek innovatieve zorg

Om de zorg goed, toegankelijk, betaal- en bemensbaar te houden, investeert ZonMw in het leer- en verbeterpotentieel in zorgorganisaties. 11 projecten hebben subsidie ontvangen om te experimenteren met vernieuwing van zorgprocessen. Het gaat om zorg die optimaal is afgestemd op de wensen van patiënten, aansluit bij de capaciteiten van zorgprofessionals en past binnen de kaders van bestuurders, verzekeraars en overheid. Dit project is daar 1 van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website