Projectomschrijving

Om de spoedeisende hulp (SEH) te ontlasten en de zorg voor ouderen dichter bij huis te organiseren zal het in de toekomst nodig zijn om acute zorg op een andere plek dan het ziekenhuis te bieden. Vanuit deze visie is de WijkKliniek ontwikkeld: een afdeling voor ziekenhuiszorg in een verpleeghuis in Amsterdam. Artsen uit het ziekenhuis zijn behandelaar en er is nauw contact met wijkverpleegkundige en de huisarts. De WijkKliniek is gericht op zelfredzaamheid, bewegen tijdens de opname en ondersteuning van mantelzorgers. Nu kunnen ouderen alleen via de SEH worden opgenomen.

Doel

Het eerste doel van dit onderzoek is om het opnameproces in kaart te brengen en aan te passen zodat ouderen, zonder tussenkomst van de SEH, kunnen worden opgenomen in de WijkKliniek. Het tweede doel is om de zorgprocessen in de WijkKliniek te evalueren en te verbeteren.

Resultaten vertalen naar de praktijk

De resultaten van dit onderzoek worden direct naar de praktijk vertaald en worden gebruikt dit concept elders op te zetten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website