Projectomschrijving

Doel: ziekenhuiszorg bieden aan kwetsbare ouderen

De WijkKliniek is ontwikkeld met als doel om ziekenhuiszorg te bieden aan kwetsbare ouderen en tegelijkertijd negatieve uitkomsten zoals een heropname en functieverlies te voorkomen. De Wijkkliniek is een eerste stap om een deel van de ziekenhuiszorg naar de wijk te verplaatsen en zo in de wijk de infrastructuur te bouwen voor 24/7 zorg.

Voor wie is De WijkKliniek?

De WijkKliniek is gericht op ouderen boven de 65 die een combinatie hebben van een veelvoorkomend acuut medisch specialistische zorgvraag, zoals hartfalen of longontsteking, én geriatrische problematiek zoals cognitieve problemen, vallen of verminderde mobiliteit. Veel ouderen die voorheen via de SEH van het Amsterdam UMC, locatie AMC werden opgenomen in het ziekenhuis, kunnen nu terecht in de WijkKliniek.

Veranderingen in de organisatie van zorg

De WijkKliniek is een nieuw zorgconcept en om te bereiken dat we straks mensen direct kunnen insturen naar de WijkKliniek zonder tussenkomst van SEH, is veel verandering nodig binnen bestaande processen, zowel in de manier van samenwerken, de voorzieningen die beschikbaar moeten zijn, als in het zorgproces zelf.

Virtuele rondleiding in De WijkKliniek

Resultaat

In dit project hebben wij 2 processen verbeterd:

1. Triage- en opnameproces

Er is stapsgewijs geprobeerd om direct insturen in de WijkKliniek mogelijk te maken. Dit is eerst gedaan door te kijken welke patiënten direct ingestuurd kunnen worden. Uiteindelijk kan ongeveer 35% van de patiënten direct worden ingestuurd zonder tussenkomst van de SEH. Vooral patiënten met een urineweginfectie, COPD en hartfalen komen daarvoor in aanmerking. Dan zijn wel een aantal voorwaarden nodig, zoals dagelijks (8.00-17.00 uur of 8.00-23.00 uur) beschikbaar op de WijkKliniek:

  • Cito laboratorium onderzoek
  • X- thorax
  • KG/IOG en/of VS/PA om patiënt te beoordelen
  • Point of care testing 24/7 beschikbaar en betrouwbaar
  • Bezetting verpleegkundigen bij direct ingestuurde opnames moet voldoende zijn

Een belangrijke conclusie uit ons project is ook dat de huidige infrastructuur voor 24/7 zorg in de eerste lijn nog niet op orde is om snelle diagnostiek in te zetten.

2. Zorgproces en verbeteren uitkomsten voor patiënten

De zorg in de WijkKliniek kent een aantal kerncomponenten die bewezen effectief zijn:

  1. Er wordt gewerkt met compleet geriatrisch assessment (CGA): dit is een geïntegreerde benadering van medische en geriatrische problemen waarbij patiëntdoelen leidend zijn.
  2. Zorg gericht op beweging en activatie: dit om verlies van spiermassa en spierkracht te voorkomen.
  3. Goede begeleiding bij transitie van ziekenhuis naar huis wordt geboden middels de Transmurale Zorgbrug.
  4. Mantelzorgers als partners in de zorg worden betrokken.
  5. Advance care planning.

Het integreren van deze effectieve geriatrische principes in de dagelijkse zorg leidt tot betere patiëntenuitkomsten: er zijn minder heropnames, minder delier, patiënten zijn zeer tevreden. Het functioneren kon niet verbeterd worden door te meten, maar in kwalitatieve verdiepende interviews kwam wel naar voren dat patiënten zich veel fitter voelen dan na een gewone ziekenhuisopname. De totale trajectkosten voor patiënten opgenomen in de WijkKliniek zijn lager. Uiteindelijk wordt de WijkKliniek nu middels proeftuinen in 8 andere regio’s neergezet.

Meer informatie

Actieonderzoek innovatieve zorg

Om de zorg goed, toegankelijk, betaal- en bemensbaar te houden, investeert ZonMw in (actie)onderzoek naar oplossingen voor uitdagingen op het gebied van de organisatie van zorg. Doel is dat innovaties beter aansluiten bij de behoeften van de patiënt en professional in de zorg, waardoor de kwaliteit van de zorg verbetert. Dit project is 1 van die onderzoeken.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website