Projectomschrijving

Ondanks multidisciplinaire behandeling in klinische settingen speelt achter voordeuren van mensen met ‘Niet Aangeboren Hersenletsel’ veel onbegrepen leed af. Door onzichtbare, cognitieve problematiek vallen ze in onze participatiesamenleving gemakkelijk tussen wal en schip. Eenmaal thuis is het lastig passende hulp te vinden, omdat binnen het zorgsysteem voor stukjes problematiek verschillende loketten, vakdisciplines en betaaltitels zijn. Onduidelijk is wie aanspreekbaar is op het geheel. Er is behoefte aan 1 centrale figuur en verbindende theorie in het hele zorgcontinuüm.

Pesoonlijke 'plekkenkaarten' geven grip op hun leven

Samen met professionals en ervaringsdeskundigen is, in actieonderzoek en met inzet van sociaalruimtelijke theorie, de ‘Home & Place-making’-methodiek ontwikkeld. Het maken van persoonlijke ‘plekkenkaarten’ helpt hierbij mensen na een ontwrichtende gebeurtenis zoals hersenletsel weer grip op hun leven te krijgen. Omdat het per plek en in kleine stapjes gebeurt, voelt het veilig ook het ‘mogelijke’ of toekomstige zelf’ te verkennen. Over de succeservaringen, dilemma’s en barrières in dit actieonderzoek leest u meer op de website homeplacemaking.nl.

Meer informatie

Artikelen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website