Projectomschrijving

Chronische myeloïde leukemie (CML) is een ernstige ziekte die goed behandeld kan worden. CML-patiënten willen meer regie over hun eigen gezondheid en meer ziekenhuisloze zorg. Daarvoor hebben zij inzicht nodig in de factoren die het succes van de behandeling bepalen: medicatietrouw en monitoring van het ziekteproces.

Doel

Het doel van dit project was de verbetering en opschaling van het CMyLife-platform en het mogelijk maken van de transitie naar ziekenhuisloze zorg voor CML-patiënten door:

 1. belemmerende en bevorderende factoren voor implementatie en opschaling te onderzoeken en een plan van aanpak te maken om een versnelde landelijke uitrol en inbedding te waarborgen.
 2. Inzicht te krijgen in de effectiviteit van CMyLife e-Clinics.
 3. meer regie voor de patiënt te realiseren, door medicatietrouw inzichtelijk en bespreekbaar te maken en te verbeteren, en een optimale controle van de BCR-ABL waarde (richtlijnadherentie) te realiseren.

Werkwijze en resultaten

Implementatie en opschaling

Het project heeft op alle domeinen van het raamwerk van Grol & Wensing belemmerende en bevorderende factoren gevonden voor implementatie en opschaling van het CMyLife-platform. Het raamwerk was zeer behulpzaam voor het vinden van interne en externe factoren die uitgebreid beschreven staan in de eindrapportage.Vanuit de belemmerende en bevorderende factoren zijn op basis van het CFIR-ERIC framework implementatie activiteiten/strategieën ontwikkeld die onder te verdelen zijn naar de 6 verschillende fasen van het implementatieproces. Bijna alle fasen hebben generieke componenten voor allerlei soorten e-health innovaties.

Inzicht in de effectiviteit

Er zijn trends zichtbaar in de verbetering in eigen regie en informatievoorziening rondom CMyLife en op de CML-specifieke kwaliteit van leven. Gebruikers rapporteerden:

 • meer regie door gebruik van het platform (vooral door de website, de MedApp en het PGO)
 • meer kennis over verschillende onderwerpen rondom CML
 • meer medicatietrouw en betere controle van de BCR-ABL-waarde

Ook op het gebied van het verbeteren van de doelmatigheid van zorg is het mogelijk geworden om met behulp van een monitor centraal inzicht te krijgen in de richtlijnadherentie. Patiënten worden gemonitord, terwijl een deel van de regie van de zorg bij de patiënt gelegd is.
Tot slot is bereikt dat meer dan 95% van de laboratoria in staat is om gestandaardiseerd de BCR-ABL uitslag te rapporteren. Hierdoor kan de individuele patiënt bepalen of de ziekte goed reageert op de therapie.

Eigen regie

Het is goed gelukt om het CMyLife-platform door te ontwikkelen, waarbij het platform grotendeels voldoet aan de beoogde eindresultaten. We hebben tevens een sterke groei in het aantal bezoekers bereikt. Patiënten die de verschillende onderdelen van het platform gebruikt hebben, zijn over het algemeen zeer positief, zowel over het platform, als over de ondersteuning(smiddelen) voor gebruik van het platform.

Belangrijkste aanbevelingen

 • Voor de zorg van de toekomst (meer regie naar de patiënt en toe gaan naar meer ziekenhuisloze zorg) is een concept als het CMyLife platform aan te bevelen.
 • Werk vanaf het begin nauw samen met patiënten en zorgprofessionals (bouw het huis met mensen die er in gaan wonen zodat mensen er trots op zijn).
 • Analyseer de organisatie in de breedste zin.
 • Werk met een brede projectgroep met alle belangrijke stakeholders vertegenwoordigd.
 • Implementeren: begin met verandermanagement bij de start van het project.

Meer informatie

Vervolgproject

Actieonderzoek innovatieve zorg

Om de zorg goed, toegankelijk, betaal- en bemensbaar te houden, investeert ZonMw in (actie)onderzoek naar oplossingen voor uitdagingen op het gebied van de organisatie van zorg. Doel is dat innovaties beter aansluiten bij de behoeften van de patiënt en professional in de zorg, waardoor de kwaliteit van de zorg verbetert. Dit project is 1 van die onderzoeken.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website