Projectomschrijving

Het hebben (en houden) van werk is voor iedereen belangrijk, ook voor mensen met een nierziekte. Zorgverleners in het ziekenhuis kunnen hierin een rol spelen.

Arbeidsgerichte zorg

In het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is om die reden, in nauwe samenwerking met patiënten, artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en bedrijfs- en verzekeringsartsen, arbeidsgerichte zorg ontwikkeld voor mensen met een nierziekte, het BAAN-project.

Doel en werkwijze

Het doel van dit project is om duurzame arbeidsparticipatie van mensen met een nierziekte te bevorderen. Allereerst door nierpatiënten zelf meer handvatten te geven om duurzaam te participeren. Daarnaast door de ziekenhuiszorg zo in te richten dat het gesprek over werk een meer vanzelfsprekend onderdeel wordt.

Resultaten

De aandacht voor werk wordt door zowel zorgverleners als patiënten positief ontvangen. Desondanks zijn er nog uitdagingen, vooral op financieel gebied, om deze zorg structureel geïmplementeerd te krijgen.

Downloads

Artikelen

Blog

Hoe kunnen zorgverleners in het ziekenhuis een rol spelen bij vragen van patiënten rondom werk? Lees de blog van senior onderzoeker Annemieke Visser.

> Aandacht voor arbeidsgerichte zorg

Actieonderzoek innovatieve zorg

Om de zorg goed, toegankelijk, betaal- en bemensbaar te houden, investeert ZonMw in (actie)onderzoek naar oplossingen voor uitdagingen op het gebied van de organisatie van zorg. Doel is dat innovaties beter aansluiten bij de behoeften van de patiënt en professional in de zorg, waardoor de kwaliteit van de zorg verbetert. Dit project is 1 van die onderzoeken.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website