Projectomschrijving

Werk is voor veel mensen belangrijk en leidt tot een betere gezondheid. Dat geldt ook voor mensen met een nierziekte. De ziekte en de intensieve behandeling, zoals dialyse of transplantatie maken dat veel nierpatiënten hun werk minder goed of minder snel kunnen doen, dat ze vaker ziek zijn en vaker stoppen met werken. De begeleiding rondom werk schiet te kort, terwijl patiënten met hulp beter in staat zijn om naar vermogen te participeren.

Doel

Het doel van dit project is om duurzame arbeidsparticipatie van mensen met een nierziekte te bevorderen. Allereerst door patiënten zelf meer handvatten te geven om duurzaam te participeren. Daarnaast door de zorg zo in te richten dat het gesprek over werk een meer vanzelfsprekend onderdeel wordt. Samen met alle betrokken, dit zijn patiënten, zorgverleners uit het ziekenhuis en arbeidsgerelateerde zorgverleners, wordt gewerkt aan een concreet, praktisch en uitvoerbaar aanbod waarmee duurzame arbeidsparticipatie kan worden gerealiseerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website