Projectomschrijving

Wat is protonentherapie (PT)?

Protonentherapie (PT) is een vorm van bestraling waarmee de gezonde weefsels beter gespaard kunnen worden, zodat dit bij specifieke patiënten tot minder bijwerkingen (bijvoorbeeld hartschade) kan leiden. Sinds 2018-2019 zijn er in Nederland 3 bestralingscentra die PT aanbieden.

Knelpunt voor verwijzen naar PT

Ondanks het bestaan van landelijke afspraken over welke patiënten het meeste voordeel hebben van PT, blijven verwijzingen naar protonencentra ver achter. Uit een eerdere studie is gebleken dat het niet soepel verlopen van het verwijzingsproces een belangrijk knelpunt is voor verwijzen, omdat het leidt tot bijvoorbeeld een langere doorlooptijd, extra werk, moeilijke uitwisseling van gegevens etc.

Doel en werkwijze

In dit project gaan we samen met de betrokken zorgorganisaties en patiënten deze knelpunten opheffen, zodat het verwijzen vanuit het perspectief van de zorgaanbieder en de patiënt beter verloopt. Leerresultaten zullen tevens worden gebruikt voor de implementatie van nieuwe technieken in de toekomst.

Actieonderzoek innovatieve zorg

Om de zorg goed, toegankelijk, betaal- en bemensbaar te houden, investeert ZonMw in het leer- en verbeterpotentieel in zorgorganisaties. 11 projecten hebben subsidie ontvangen om te experimenteren met vernieuwing van zorgprocessen. Het gaat om zorg die optimaal is afgestemd op de wensen van patiënten, aansluit bij de capaciteiten van zorgprofessionals en past binnen de kaders van bestuurders, verzekeraars en overheid. Dit project is daar 1 van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website