Over dit programma

Met de hervorming van de langdurige zorg verandert er veel voor de wijkverpleegkundigen. Zo hebben zij vanaf 1 januari 2015 de taak voor het indiceren en organiseren van de extramurale verpleging & verzorging gekregen en wordt de samenwerking met huisartsen en sociale wijkteams verstevigd. Deze nieuwe taken vragen om andere competenties. Tegelijkertijd is er een groeiend tekort aan wijkverpleegkundigen.

Opleidingsimpuls wijkverpleegkundigen

In opdracht van het ministerie van VWS voert ZonMw in de jaren 2014 tot en met 2017 het programma Zichtbare schakel fase 2: Opleidingsimpuls wijkverpleegkundigen uit. Doelen zijn een impuls te geven aan het vergroten van:

  • de competenties van (nieuwe) wijkverpleegkundigen betreffende hun herpositionering in de wijk en hun nieuwe taken, en aan;
  • het aantal wijkverpleegkundigen.

Focus verschuift naar gehele wijkteam

De veranderingen in de wijkverpleging hebben gevolgen voor de taken van het gehele team van (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden dat wijkverpleging aanbiedt. In de programma-activiteiten ligt de nadruk daarom ook steeds meer op het met en van elkaar leren binnen het team wijkverpleging. Daarnaast wordt ingezet op duurzame samenwerking tussen het onderwijs (hbo en mbo) en de wijkverpleging.

Fase 1 van het Zichtbare schakel-programma

In de periode 2009 t/m 2012 subsidieerde ZonMw ‘Zichtbare schakel’-projecten om de wijkverpleegkundigen weer de vrije ruimte te bieden om in de volle breedte het vak in de wijk uit te oefenen. In de jaren 2013 en 2014 zijn de meeste projecten gecontinueerd met financiering van de gemeenten uit de decentralisatie-uitkering Zichtbare schakel. Vanaf 2015 wordt de wijkverpleging bekostigd uit de Zorgverzekeringswet.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website