FAQ subsidieoproep talentontwikkeling maart 2022

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over de subsidieoproep Projectideeën persoonsgebonden subsidie: talentontwikkeling masteropgeleide verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten (maart 2022).

Wat wordt bedoeld met (niet-)wetenschappelijke personele ondersteuning?

Maximaal € 40.000,- (20% van de subsidie) is beschikbaar voor:

  1. Niet wetenschappelijke ondersteuning.
  2. Wetenschappelijke ondersteuning, bijvoorbeeld door een hoofddocent of postdoc, etc.
  3. Verplichte betrokkenheid van een hoogleraar met een verplegingswetenschappelijke leeropdracht of een Lector die is verbonden met een HBO-V-opleiding. Hiervoor mag maximaal € 6.000,- worden ingezet op basis van inhuur (wanneer hoogleraar en kandidaat bij dezelfde organisatie werken kunnen deze kosten zonder inhuur op de begroting worden meegenomen).

Ik ben al gestart met een promotietraject, heb een promotieplan en promotor. Kan ik een subsidieaanvraag indienen binnen deze subsidieronde?

De ronde staat niet open voor promovendi

Ik wil graag een vergelijkend onderzoek doen naar medische interventies. Kan ik een subsidieaanvraag indienen binnen deze subsidieronde?

Deze subsidieronde moet bijdragen aan de kennisontwikkeling voor het verpleegkundig domein.

Kan een verpleegkundige uit de gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg ook subsidie aanvragen?

Jazeker, deze subsidieoproep is bedoeld voor alle sectoren in de gezondheidszorg.

Ik ben verpleegkundig specialist in het onderwijs. Kan ik subsidie aanvragen?

Subsidie kan alleen worden aangevraagd als minimaal 16 uur patiëntenzorg wordt geleverd door de subsidieaanvrager.

Moet ik het CV ook in het Engels indienen?

Ja, de gehele subsidieaanvraag is in het Engels.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website