Projecten

Verpleegkundigen geven het Goede Voorbeeld voor transitiezorg

Lopend (oktober 2020 - juli 2022)

Ruim 1 miljoen Nederlandse kinderen groeien op met chronische gezondheidsproblemen. De overgang (transitie) naar volwassenheid en naar de volwassenenzorg is een uitdaging, waarbij uitval uit zorg of complicaties op lichamelijk, psychisch of sociaal gebied regelmatig voorkomen. Jongeren en hun ouders hebben baat bij goede voorbereiding, overdracht en nazorg. Daarvoor worden kerninterventies...

Bekijk dit project

Serious soap VIMP

Lopend (mei 2022 - mei 2023)

In 2016 is 'Serious Soaps voor ouderen' ontwikkeld. Serious soaps is een online leeromgeving met lespakketten en bijbehorende games. Het is gratis toegankelijk met een gemiddeld aantal bezoekers van 4.000 per jaar, zowel in Nederland als buitenland. Uit onderzoek blijkt dat de kennis van een student over ouderenzorg sterk verbeterd door het spelen van de game. De onderwerpen in de game zijn: ...

Bekijk dit project

Improving physical health and lifestyle behaviors in patients with serious mental illness: a cluster randomized controlled trial on the effectiveness of the nurse-led GILL eHealth intervention

Lopend (mei 2022 - mei 2026)

Bevordering van fysieke gezondheid en leefstijlgedrag van patiënten met een ernstige psychische aandoening: een cluster-gerandomiseerd onderzoek naar de effectiviteit van de verpleegkundige GILL e-health interventie De lichamelijke gezondheid van cliënten met een ernstige psychische aandoening is vaak slechter dan die van mensen uit de algemene bevolking. Wij ontwikkelden een e-health instrument...

Bekijk dit project

Optimizing nurses knowledge and competences on how to provide geriatric essential care to increase older persons autonomy; geriAtriC Care EsseNTials (ACCENT)

Lopend (december 2021 - december 2025)

Verpleegkundige en verzorgende competenties voor essentiële geriatrische zorg gericht op de autonomie van ouderen: ACCENT Kwetsbare oudere cliënten zijn vaak sterk afhankelijk van geboden zorg bij dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Autonomie behouden tijdens deze zorgactiviteiten is van groot belang. Verpleegkundigen en verzorgenden bevinden zich in een sleutelpositie om cliënten vanuit hun...

Bekijk dit project

SMEtH - Symptom Management Essentials at Home

Lopend (december 2021 - april 2026)

SMetH Symptoom Management Essentiele zorg Thuis Voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn is het omgaan met de gevolgen van de ziekte een zorg die iedere dag terugkomt. Het helpen omgaan met pijn, misselijkheid, slecht slapen, angst, somberheid en zorgen over familie, het geloof en de dood noemen we palliatieve zorg. Doel Met dit onderzoek willen we verzorgenden en verpleegkundigen leren om de...

Bekijk dit project

Creating optimized and future-proof emergency care for patients with complex multimorbidity

Lopend (januari 2022 - januari 2026)

Preventie van onbedoelde schade door spoedzorg bij patiënten met complexe multimorbiditeit Binnen de spoedzorg (ambulancezorg en spoedeisende hulp) zien we steeds meer patiënten met meerdere complexe aandoeningen. Deze patiënten hebben vaak heel specifieke en context gebonden zorgbehoeften. Onbedoelde schade De spoedzorg is primair ingericht op levensreddend handelen, maar dit kan, juist bij...

Bekijk dit project

LISTEN (Learning about the essentIal elementS of end-of-life communicaTion in palliativE Nursing care)

Lopend (februari 2022 - februari 2026)

De elementen van optimale communicatie bij ACP als onderdeel van essentiële palliatieve verpleegkundige zorg voor ouderen Voor een goede dood is het voor ouderen belangrijk dat zij samen met hun naasten en zorgverleners de ruimte krijgen om met elkaar in gesprek gaan, om wensen uit te spreken en beslissingen weloverwogen zelf te nemen en vast te leggen. Dit proces wordt Advance Care Planning...

Bekijk dit project

Intensive care follow-up service: developing and implementing a nurse-led e-health intervention for relatives of intensive care survivors

Lopend (december 2021 - december 2025)

Intensive Care Nazorgtraject: het ontwikkelen en implementeren van een Verpleegkundig geleide E-health interventie voor Naasten van voormalig IC-patiënt Een opname op een intensive care (IC) afdeling is meestal erg ingrijpend voor de patiënt. Ook de familie maakt een emotioneel moeilijke periode door. Dit leidt bij 30 tot 50% van de familieleden tot klachten van angst, depressie en...

Bekijk dit project

Late-life depression revisited by nursing science: development of an add-on intervention targeting functional recovery

Lopend (januari 2022 - januari 2026)

Depressie op latere leeftijd door een verpleegkundige bril: ontwikkeling van een aanvullende interventie gericht op functioneel herstel Depressie op latere leeftijd is een belangrijk maatschappelijk probleem. Desondanks zijn de behandelresultaten matig. Slechts 50% van de depressieve ouderen herstelt binnen 2 jaar. Ook blijft een deel van deze ‘herstelde’ ouderen last houden van functionele...

Bekijk dit project

SMILE – Self management support In clinical Leaders and Education

Lopend (september 2021 - september 2024)

Zelfmanagementondersteuning door verpleegkundige leiders op leerafdelingen Het onderzoeksprogramma SMILE (Self Management support In clinical Leaders and Education) richt zich op verpleegkundigen en verzorgenden die het zelfmanagement van patiënten ondersteunen tijdens de dagelijkse zorg. Doel Het uitgangspunt in dit participatieve actieonderzoek is dat klinische leiders een rolmodel voor...

Bekijk dit project

Timely personalized care for older people in the last phase of life

Lopend (november 2021 - november 2025)

POWER: Proactieve zorgplanning voor Ouderen in de Wijk Veel ouderen spreken niet over voorkeuren rondom het levenseinde. Daarnaast beheersen wijkverpleegkundigen en verzorgenden nog niet altijd de kennis en vaardigheden om deze gesprekken te voeren (advance care planning (ACP)). Rollen en verantwoordelijkheden Dit komt mede door onduidelijkheid in rollen en verantwoordelijkheden rondom ACP. Dit...

Bekijk dit project

Werkplaats Zelfmanagement XL: Verpleegkundigen en verzorgenden implementeren en leren over zelfmanagement

Lopend (februari 2022 - februari 2025)

Zelfmanagementondersteuning hoort bij de kern van het verpleegkundig beroep. Aansluiten bij behoeftes van patiënten/cliënten en samen beslissen vormen de pijlers van persoonsgerichte verpleegkundige zorg. De toepassing in de dagelijkse praktijk is echter nog niet vanzelfsprekend: het is uitdagend om deze vaardigheden aan te leren en te onderhouden. Doel en werkwijze Voor de Werkplaats...

Bekijk dit project

Communiceren volgens de SBAR – Op weg naar effectieve communicatie in acute situaties in het verpleeghuis

Lopend (mei 2022 - mei 2025)

De SBAR-methode Als verpleeghuisbewoners plotseling verslechteren is optimale communicatie tussen verzorgenden, verpleegkundigen en artsen belangrijk. De communicatie is op deze momenten echter wisselend van kwaliteit. De SBAR-methode is een methode om gestructureerd te communiceren bij acute situaties. Ondanks de bewezen effectiviteit van de SBAR, is het implementeren niet zo maar een succes. ...

Bekijk dit project

Dagboek Implementatie als opmaat naar geïntegreerde interventies in Persoonsgerichte zorg op de Intensive Care afdeling; DIPIC-studie

Lopend (maart 2022 - maart 2025)

Een opname op de intensive care (IC) afdeling kan een stressvolle gebeurtenis zijn voor zowel patiënten als naasten. Het gebruik van een IC-dagboek is een bewezen effectieve interventie om de impact van een IC-opname te verminderen voor de patiënt en hun naasten. Doel en verwachte resultaten Het doel van de DIPIC-studie is om het digitale dagboek, genaamd ‘Post-IC’ succesvol te implementeren op...

Bekijk dit project

Data Driven Essential Care in District Nursing: improving patient outcomes and maintaining independence

Lopend (december 2021 - december 2025)

Data Gedreven Wijkverpleging: optimaliseren van zelfstandigheid van cliënten met wijkverpleging Voor veel thuiswonende ouderen is het behoud van zelfstandigheid een belangrijk doel. Er is weinig bekend over effectieve strategieën in de wijkverpleging om dit doel te bereiken. Ook wordt er tot op heden weinig gebruik gemaakt van de beschikbare data uit de zorgplannen om de kwaliteit van zorg te...

Bekijk dit project

Vimp tiptoolbox.

Lopend (januari 2022 - april 2023)

De TIP-toolbox (Kuk et al., 2017) is ontwikkeld om evidence based practice in de dagelijkse verzorgende en verpleegkundige beroepspraktijk te bevorderen met als toepassingsgebied het stimuleren van zelfredzaamheid. Deze toolbox helpt verpleegkundigen stapsgewijs bij het ontwikkelen van een implementatieplan door verschillende strategieën aan te reiken passend bij de meest voorkomende beïnvloedende...

Bekijk dit project

Preventie van onvrijwillige zorg met PRITAH

Lopend (mei 2022 - mei 2025)

Zorgverleners voelen zich soms genoodzaakt zorg te verlenen zonder toestemming van de cliënt en/of waar de cliënt zich tegen verzet. Dit wordt onvrijwillige zorg genoemd. Binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg is een interventie ontwikkeld gericht op preventie van de toepassing van onvrijwillige zorg: Prevention and Reduction of Involuntary Treatment at Home (PRITAH). Recent...

Bekijk dit project

Empowering nurses to empower their patients: enabling nurses to recognize and effectively communicate with patients having low (digital) health literacy

Lopend (april 2022 - april 2026)

Ontwikkeling en evaluatie van trainingsmodules voor (toekomstig) verpleegkundigen om patiënten met lage (digitale) gezondheidsvaardigheden te herkennen en effectief met hen te communiceren In Nederland heeft 1 op de 3 volwassenen lage gezondheidsvaardigheden. Patiënten met lage gezondheidsvaardigheden hebben moeite met het begrijpen van hun ziekte, vinden het lastig om met zorgverleners te...

Bekijk dit project

Oplossingsgericht werken met het Zelfmanagement Web

Lopend (juli 2021 - juli 2023)

Het Zelfmanagement Web is een aantrekkelijke gesprekshulp voor in de spreekkamer, die is ontwikkeld binnen het ZonMw-project NURSE-CC. Het gesprek gaat over het dagelijks leven in de volle breedte, niet alleen over ziekte en behandeling. Verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen gaan zo met patiënten met chronische aandoeningen in gesprek over wat voor hen belangrijk is. Door het gesprek op...

Bekijk dit project

VIMP Doorontwikkelen en verspreiden van het handboek EBP voor zorgteams in verpleeghuizen uit project EVIDENCE

Lopend (februari 2022 - juni 2023)

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de kwaliteit van zorg in het verpleeghuis. Evidence based practice (EBP) kan bijdragen aan goede kwaliteit van zorg doordat zorg wordt verleend volgens de laatste wetenschappelijke inzichten, rekening houdend met de wens van de cliënt en de expertise in het team. Wat is er al gedaan? In het EVIDENCE-project zijn 13 zorgteams aan de slag gegaan met...

Bekijk dit project

Qwiek.up ADL interventie

Afgerond (oktober 2020 - november 2021)

De Qwiek.up is een kantelbare mobiele projector waarmee beelden op de muur of het plafond kunnen worden geprojecteerd, begeleid door rustige of activerende muziek. De Qwiek.up wordt steeds vaker gebruikt door verpleegkundigen en verzorgenden bij onbegrepen gedrag tijdens de ADL-zorg (algemene dagelijkse levensverrichtingen) bij verpleeghuisbewoners met dementie. Doel Docentonderzoekers,...

Bekijk dit project

Nurses in the Lead:een leiderschapsprogramma voor wijkverpleegkundigen

Afgerond (oktober 2020 - oktober 2021)

Het Nurses in the Lead (NiTL) programma is een leer- en verbeterprogramma voor wijkverpleegkundigen. Het doel van dit programma is het verder versterken van het verpleegkundig leiderschap. Doel In dit project is NitL overdraagbaar gemaakt en verder verspreid onder hbo-opgeleide verpleegkundigen.

Bekijk dit project

Leerafdelingen als innovatieplatform voor vitaal leren en werken

Afgerond (oktober 2020 - januari 2022)

Leerafdelingen worden steeds vaker opgezet om meer mbo- en hbo-verpleegkundigen in reële praktijksituaties op te leiden. Doel In dit project is de theoretische, didactische en praktische basis beschreven van leerafdelingen als modulehandleiding voor zorg- en onderwijsinnovatie. Deze beschrijving vormt de basis voor evidence-based onderwijs en onderzoek naar toekomstbestendige verpleegkundige...

Bekijk dit project

De verpleegkundig specialist in de huisartsenpraktijk: generalist en specialist in één

Afgerond (oktober 2020 - oktober 2021)

Verpleegkundig specialisten werken in toenemende mate in de huisartsenzorg. Zowel in huisartsenpraktijken als op een huisartsenpost. Verpleegkundig specialisten worden steeds vaker gezien als een belangrijk lid van het multidisciplinaire team, omdat zij zelfstandig zowel generalistische als specialistische zorg verlenen. Doel Dit project beschrijft een praktijkvoorbeeld van de VS in de...

Bekijk dit project

Naar een Klinisch Signaleringsplan op de HIC in 7 stappen. De KSP7s Methodiek.

Afgerond (oktober 2020 - oktober 2021)

Patiënten die acuut zijn opgenomen in een psychiatrische kliniek zijn tijdens de piek van een psychiatrische crisis vaak niet goed in staat aan te geven wat hen helpt. Op die momenten biedt een Klinisch Signalerings Plan (KSP) de verpleegkundige een mogelijkheid om crisissignalen te herkennen en persoonlijke, op de patiënt afgestemde, interventies in te zetten zodat de crisis kan worden omgebogen....

Bekijk dit project

Rouwzorg door verpleegkundigen bij naasten van een patiënt op de intensive care

Lopend (augustus 2020 - mei 2022)

De IC, vol hectiek en medische apparatuur belemmert intiem afscheid bij overlijden. Naasten hebben daarom een verhoogd risico op een complex rouwproces. Verpleegkundigen zijn de professionals bij uitstek om naasten te ondersteunen. Doel Om verpleegkundigen hierbij te helpen heeft een multidisciplinair projectteam een voorbeeld uit het Erasmus MC doorontwikkeld tot de Toolbox STRIC. Resultaten ...

Bekijk dit project

Duale Aansturing in de Wijkverpleging

Afgerond (september 2020 - september 2021)

Met de aanspraak Wijkverpleging is de wijkverpleegkundige weer verantwoordelijk voor het gehele zorgproces: van anamnese en diagnose, via indicatie tot organisatie van zorg en het behalen van zorgresultaten. Deze verandering heeft zowel gevolgen voor de inhoud van de zorg als voor de organisatie ervan. Doel en werkwijze Voor deze verandering is een inhoudelijke professionaliseringsslag alléén...

Bekijk dit project

Verpleegkundig specialist in de wijk

Lopend (oktober 2020 - december 2021)

De zorg in Nederland verschuift steeds meer van ziekenhuis en verpleeghuis naar cliënten thuis. Dit betekent voor: Cliënten: dat zij langer in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Maar zij moeten ook zelf de regie houden. Hiertoe zijn zij lang niet altijd in staat. Verzorgenden en verpleegkundigen in de wijk: dat zij te maken krijgen met hogere complexe zorg. De huidige teams zijn hier...

Bekijk dit project

Verpleegkundige Hartzorg op Afstand

Afgerond (oktober 2020 - oktober 2021)

Hartzorg op Afstand van Isala Harthuis is een innovatieve manier van zorg verlenen aan patiënten met hartfalen die in de thuissituatie werken aan hun herstel. Deze patiënten maken gebruik van technologie om zelf een aantal belangrijke fysieke waarden (gewicht, bloeddruk, polsslag) te meten. De verpleegkundigen kunnen hen hierdoor op afstand monitoren en waar nodig per patiënt signaleren of de zorg...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website