Over dit programma

Voor de best passende zorg hebben patiënt en zorgverlener inzicht nodig in voor de patiënt relevante uitkomsten. Met die informatie kunnen zorgprofessionals samen beslissen met de patiënt, maar ook leren en verbeteren. De coronacrisis heeft veel gevolgen voor de volksgezondheid en zorguitkomsten door uitgestelde, afgeschaalde of vermeden reguliere zorg. Wat zijn de precieze en onderbouwde effecten daarvan?

Doel

Het doel van ons programma ‘Uitkomstgerichte zorg: kennisagenda non-COVID-19’ is om de gevolgen van COVID-19 op de zorguitkomsten voor patiënten die reguliere zorg nodig hebben in kaart te brengen en deze te relateren aan de doelen van uitkomstgerichte zorg:

  • inzicht in relevante uitkomsten bij behandeling en/of actief wachten op een behandeling door uitgestelde zorg voor patiënten
  • concrete bijdrage aan samen beslissen over de passende behandeling

Kennishiaten

Ons programma ‘Uitkomstgerichte zorg: kennisagenda non-COVID-19’ richt zich op de uitwerking van 3 kennishiaten rondom de gevolgen van COVID-19 voor patiënten die geen COVID-19 hebben (non-COVID-19-patiënten). Deze zijn gebaseerd op kennishiaten die de Federatie Medisch Specialisten (FMS) in januari en juni 2021 publiceerde, in samenwerking met de wetenschappelijke beroepsverenigingen:

  • Uitgestelde zorg: wat zijn de effecten van uitgestelde zorg op de uitkomsten van ziekte van non-COVID-19-patiënten?
  • Specifieke groepen:
    Kwetsbaren: wat is het effect van quarantaine en isolatie op kwetsbare patiëntgroepen?
    Zwangeren: wat verklaart de onverwachte vermindering in vroeggeboorte na de coronamaatregelen en wat kunnen we hiervan leren om vroeggeboorte in de toekomst te voorkomen?
  • Postoperatieve uitkomsten: wat zijn de gevolgen voor uitkomsten van zorg als in de periode na een operatie een COVID-19-infectie plaatsvindt?

Bij de uitwerking van de 3 kennishiaten staan bovengenoemde doelen van uitkomstgerichte zorg centraal.

Subsidierondes

Vanwege de urgentie van het beantwoorden van bovenstaande kennishiaten, nodigen we een specifiek consortium of onderzoeksgroep uit om een subsidieaanvraag in te dienen. Dit consortium is voorgedragen door de wetenschappelijke verenigingen die de betreffende kennisvraag hebben ingediend bij de FMS bij de totstandkoming van de COVID-19-kennisagenda’s.

We maken daarbij gebruik van bestaande, lopende samenwerkingsverbanden, onderzoeksprojecten en cohorten. Al bij het uitwerken van de subsidieaanvraag moet dit consortium zoveel mogelijk in gezamenlijkheid werken. Daarbij is het van belang om ook verschillende disciplines, patiënten en ketenpartners te betrekken in het consortiumverband.

> bekijk de subsidierondes & resultaten

Uitkomstgerichte zorg

In verschillende ZonMw-programma's wordt onderzoek gedaan naar uitkomstgerichte zorg. Het programma 'Uitkomstgerichte zorg: kennisagenda non-COVID-19' is daar één van. De ontwikkelingen en resultaten vanuit al deze programma's vindt u op ons thema uitkomstgerichte zorg.

> Thema uitkomstgerichte zorg

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website