Onderzoeksinfrastructuur

Bij het opbouwen van een goede onderzoeksinfrastructuur is het noodzakelijk om:

  • samenwerkingsverbanden te versterken waar universiteiten, hogescholen, ROC’s, de (klinische) praktijk, kenniscentra en cliëntenorganisaties aan deelnemen
  • samenhang aan te brengen in het onderzoek door inbedding in regionale, nationale en internationale verbanden 
  • de wetenschappelijke kwaliteit en omvang van onderzoeksgroepen te verhogen   
  • te voldoen aan de randvoorwaarden, noodzakelijk voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek   
  • inspanningen te verrichten om continuïteit te bevorderen in de financiering van onderzoek   
  • op termijn het aantal onderzoeksgroepen dat zich bezighoudt met onderzoek voor verpleging en verzorging uit te breiden

Deze elementen voor het opbouwen van een goede onderzoeksinfrastructuur geven richting aan de ambitie van het programma Tussen Weten en Doen; we streven ernaar om in het programma zoveel mogelijk van deze punten te realiseren. 

Onderzoekslijnen

Inmiddels zijn binnen het programma 7 onderzoekslijnen van start gegaan. De subsidierondes voor deze onderzoekslijnen zijn gesloten voor indiening. De onderzoekslijnen richten zich op de volgende thema's:

  • Beperkingen in functioneren (het onderbouwen van verpleegkundige en verzorgende interventies op het gebied van 'generieke basiszorg' mag hier onderdeel van uitmaken).
  • Zelfmanagement, omgaan met leefregels en therapietrouw.

 

Leiderschapsprogramma

Daarnaast is in 2015 het leiderschapsprogramma 'Leadership Mentoring in Nursing Research' gestart. Dit opleidingsprogramma voor de academische carrière van postdoctorale onderzoekers in de verplegingswetenschap, richt zich op het verwerven van de juiste competenties. Met deze competenties kunnen onderzoekers hun eigen zichtbaarheid vergroten, succesvol financiering voor onderzoek binnenhalen, hun vakgebied profileren en goed samenwerken.

Proefschriften verpleegkunde

Op het platform Proefschriften Verpleegkunde is wetenschappelijke kennis gemakkelijk toegankelijk voor studenten, docenten en verpleegkundigen. We moedigen onze promovendi aan om hun proefschriften via dit platform te ontsluiten. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website