Netwerkbijeenkomsten

Netwerkbijeenkomst 9 november 2018

Sinds 2013 organiseert ieder jaar één van de onderzoekslijnen een netwerkbijeenkomst. Dit jaar was Nursing Science Nijmegen aan de beurt. In workshops en presentaties kwamen projecten aan bod die aansloten bij de thema’s implementatie en patiënten participatie. De netwerkbijeenkomst is samengevat in de digitale publicatie 'Terugblik netwerkbijeenkomst Tussen Weten en Doen II'

Netwerkbijeenkomst 9 juni 2017

Tijdens de interactieve netwerkbijeenkomst van TWD II stond de verpleegkundige van de toekomst centraal, en welke rol onderzoek daarin kan spelen. De netwerkbijeenkomst is samengevat in de digitale publicatie 'Op naar de verpleegkundige van de toekomst'.

Netwerkbijeenkomst 17 juni 2016

Vrijdag 17 juni 2016 organiseerden onderzoeksgroepen COMPLEX CARE en NurseSMS de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van het ZonMw-programma Tussen Weten en Doen II (TWDII). Kernpartners in onderzoeksgroepen COMPLEX CARE en NurseSMS zijn AMC, HvA, VUmc en Hogeschool Inholland. De netwerkbijeenkomst is samengevat in de digitale publicatie 'Tussenstand verpleegkundig onderzoek in Nederland'.

Netwerkbijeenkomst 19 juni 2015

Tijdens de netwerkbijeenkomst op 19 juni 2015 bij NURSE-CC in Rotterdam hebben de betrokkenen van de verschillende onderzoekslijnen uit het programma Tussen Weten en Doen II kennis gedeeld en ervaringen uitgewisseld. De projectleiders presenteerden door middel van speedpresentaties de laatste stand van zaken. Daarna verzorgden de onderzoeksgroepen 6 verschillende workshops.

Bekijk de digitale publicatie

Netwerkbijeenkomst 20 juni 2014

Hoe organiseer je verplegingswetenschappelijk onderzoek? De onderzoeksgroepen uit het ZonMw-programma Tussen Weten en Doen gingen op bezoek bij de Universiteit Maastricht om te zien hoe zij dat doen. Ieder jaar organiseert een andere onderzoeksgroep uit het programma de projectleidersbijeenkomst met als doel om informatie uit te wisselen en elkaar te versterken. Dit jaar was Universiteit Maastricht gastheer. Via interactieve postersessies en een paneldiscussie werd ook de kennis en ervaring van de andere onderzoeksgroepen gedeeld. In 2015 zijn we te gast in Rotterdam.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website