Projecten

Werkplaats Zelfmanagement

Lopend (november 2018 - februari 2020)

Doel Recentelijk is er nieuwe kennis over zelfmanagement beschikbaar gekomen. Er wordt een werkplaats gestart met als doel de nieuwe kennis over zelfmanagement, samen met eindgebruikers, meer en beter toepasbaar te maken en op www.zorgvoorbeter.nl aan te bieden. Werkwijze In de werkplaats wordt ervaring opgedaan met deze nieuwe kennis in de zorgpraktijk. De experimenten richten zich op hoe...

Bekijk dit project

‘Versterken van de kennisinfrastructuur richtlijn praktijk en onderwijs’ Implementatie en ontsluiting van kennis en producten TWDII & Visievorming op de ontwikkeling van een effectieve kennis (infra)structuur voor implementatie

Lopend (september 2018 - november 2019)

Dit project heeft 2 doelen: Het creëren van een overzicht van de producten uit de projecten van het programma Tussen Weten en Doen II (TWDII) en deze te ontsluiten. Criteria worden opgesteld voor de wetenschappelijke relevantie, de praktijkrelevantie en de implementeerbaarheid. Toepassing in praktijk, wetenschap, beleid en onderwijs staan hierbij centraal.   Het ontwikkelen van een visie op...

Bekijk dit project

Ontwikkeling van een Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning

Lopend (september 2018 - september 2019)

In dit project wordt een nieuwe Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning ontwikkeld. De kennisbundel komt vrij beschikbaar komt op de websites van Vilans, de Kennispleinen en het SIA lectorenplatform Zelfmanagement. Een kennisbundel bestaat uit een state-of-the-art overzicht van kennis, aangevuld met beeldmateriaal, praktijkvoorbeelden, opdrachten en casuïstiek...

Bekijk dit project

Leadership Mentoring in Nursing Research

Lopend (januari 2019 - januari 2021)

LMNR 2.0 Het Leadership Mentoring in Nursing Research 2.0 (LMNR) is een vervolg op het eerste LMNR-programma. Twintig deelnemers kunnen in dit 2-jarig programma deelnemen. Het doel is meer groei van toonaangevend onderzoekers binnen verplegingswetenschap in Nederland, met meer academische functies voor postdoctorale verpleegkundig onderzoekers. Zo wordt een toekomstige generatie van...

Bekijk dit project

Website Leerboek Verpleegkundig Leiderschap

Lopend (juni 2017 - juni 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

EVIDENCE Extending Valid Infrastructures to Deploy Evidence in Nursing homes and create a Culture of Evidence

Lopend (mei 2017 - september 2019)

Doel Het doel van dit project is het team van verpleegkundigen en verzorgenden (V&V) in verpleeghuizen beter in staat stellen om zorg te verlenen volgens de laatste wetenschappelijke inzichten, rekening houdend met de wens van de cliënt en de expertise in het V&V-team. Dit wordt het implementeren van evidence based nursing genoemd. Werkwijze In dit project wordt door middel van actieonderzoek...

Bekijk dit project

nurses in the lead towards high quality community care

Lopend (februari 2017 - mei 2019)

Het aantal ouderen met meerdere gezondheidsproblemen neemt toe. Zij moeten langer thuis blijven wonen en daarbij goed ondersteund worden in hun zelfredzaamheid, o.a. door thuiszorg teams. Hbo-opgeleide wijkverpleegkundigen hebben een belangrijke rol in deze teams. Van hen wordt een vakinhoudelijke leidersrol verwacht om nieuwe kennis toepasbaar te maken voor de dagelijkse praktijk. Doel Dit...

Bekijk dit project

Fit For Practice

Afgerond (januari 2017 - januari 2019)

Achtergrond Met de toename van patiënten met een complexe zorgvraag, neemt ook de complexiteit van de zorg toe. Deze complexiteit van zorg en zorgverlening vraagt andere competenties van de hulpverleners. Klinisch redeneren, het gebruik van wetenschappelijke resultaten, gezamenlijke besluitvorming en coördinatie van zorg zullen een steeds belangrijker onderdeel van de zorg uitmaken. Om deze...

Bekijk dit project

ZM.Doc (NURSE-CC 2.0 Exploring, implementing and documenting the use of Self-Management Support tools in diverse nursing practices)

Lopend (januari 2017 - april 2019)

Het toenemend aantal chronische patiënten leidt tot een toenemende vraag naar zelfmanagementondersteuning (ZMO). ZMO is een kerntaak van de verpleegkundige. In het onderzoeksprogramma NURSE-CC is geconstateerd dat (student)verpleegkundigen het bieden van ZMO moeilijk vinden en de juiste competenties veelal ontbreken.  NURSE-CC 2.0 richt zich op herontwerpen en implementeren van instrumenten voor...

Bekijk dit project

BASIC CARE REVISITED – Building the evidence base in core nursing practice

Lopend (mei 2014 - augustus 2019)

Doel Het doel van dit project is het wetenschappelijk onderbouwen van de meest essentiële verpleegkundige zorgactiviteiten (basiszorg). Werkwijze In dit project worden 10 interventiestudies verricht naar de meest essentiële verpleegkundige zorgactiviteiten (basiszorg). Daarbij staan de volgende zorgactiviteiten centraal:  communicatievoeding wassen en aankledenmobiliteit Sectoren De...

Bekijk dit project

NurseSMS - A joint research program on Nurses' Self-Management Support in people facing progressive incurable diseases

Lopend (januari 2014 - juli 2019)

De zelfmanagementvaardigheden van mensen met ongeneeslijke aandoeningen zijn vaak beperkt. Ondersteuning door verpleegkundigen is dan van belang. Daarnaast kunnen verpleegkundigen ook zelfmanagement van mantelzorgers bevorderen. Doel Het NurseSMS onderzoeksprogramma zal bijdragen aan zelfmanagement van patiënten en mantelzorgers die geconfronteerd worden met ongeneeslijke ziekten. Daarnaast is...

Bekijk dit project

COMPLEX CARE: COordination for Multimorbid Patients Leading to EXcellent CAre Research and Education

Lopend (januari 2014 - juli 2019)

Veel patiënten hebben meerdere aandoeningen en gezondheidsproblemen. Onze gezondheidszorg kenmerkt zich echter door behandeling per ziekte. Deze patiënten zien daardoor veel hulpverleners met te vaak een matige onderlinge afstemming. Ook richtlijnen die wetenschappelijke inzichten samenvatten en hulpverleners helpen bij medische beslissingen, stellen vaak een ziekte centraal. Doel Het project...

Bekijk dit project

Leadership Mentoring in Nursing Research

Afgerond (augustus 2015 - januari 2018)

Voor een verdere professionalisering van het verpleegkundig beroep is het nodig te investeren in carrièremogelijkheden van post-docs om: in de toekomst te komen tot een nieuwe generatie van onderzoeksleidersde capaciteit voor PhD-begeleiding te vergroten Doel In dit project wordt een leiderschapsprogramma ontwikkeld om de academische carrière van postdoctorale onderzoekers in de...

Bekijk dit project

TASTE - TAilored Self-managemenT and E-health

Afgerond (februari 2012 - oktober 2018)

TASTE introduceert zelfmanagement in meerdere smaken. Om ook in de toekomst hoogwaardige zorg aan het groeiend aantal chronische zieken te kunnen bieden, wordt gezocht naar nieuwe effectieve behandelmethodes. Een veelbelovende aanpak om chronische zorg te optimaliseren is ‘zelfmanagement’. Gestreefd wordt naar het optimaliseren van het individuele vermogen in het goed omgaan met een chronische...

Bekijk dit project

NURSE-CC: Rotterdam Consortium for NUrsing Research into Self-management and Empowerment in Chronic Care

Afgerond (juni 2012 - juni 2017)

NURSE-CC (NUrsing Research into Self-management and Empowerment in Chronic Care) was een onderzoeksprogramma van Hogeschool Rotterdam, Erasmus MC en EUR (2012-2017). De doelstellingen waren: Het vergroten van de effectiviteit van zelfmanagementondersteuning door verpleegkundigen Het verbeteren van verpleegkundige competenties en onderwijs hierover. Praktische handvaten voor opleiding en...

Bekijk dit project

SELF-MADE & SOUND - Building nursing research capacity for evidence and innovation in self-management support

Afgerond (maart 2012 - september 2017)

De SELF-MADE & SOUND onderzoekslijn leverde een onderzoeksinfrastructuur op en carrière kansen voor de junior en senioronderzoeker(s). De onderzoekslijn ontwikkelde kennis over effectieve zelfmanagementondersteuning voor mensen met chronische aandoeningen. Beoogd werd inzicht te krijgen in e-health toepassingen en de rol van verpleegkundigen. In samenwerking met patiënten en professionals werden...

Bekijk dit project

Nurses on the move: towards high quality care in nursing homes

Afgerond (april 2012 - september 2017)

Zelfredzaamheid vergroten en kwaliteit verpleeghuiszorg verbeteren Het behoud van zelfredzaamheid van bewoners en het verbeteren van kwaliteit van verpleeghuiszorg zijn de speerpunten van de onderzoekslijn ‘Nurses on the Move’. Vanuit de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg hebben wetenschappers, docenten, verpleegkundigen en andere zorgverleners samengewerkt aan verschillende...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website