Projecten

Werkplaats Zelfmanagement

Afgerond (november 2018 - oktober 2021)

Hoe ondersteunen we mensen met een langdurige zorgvraag of chronische ziekte zo goed mogelijk bij eigen regie en zelfmanagement? In de Zorg voor Beter-werkplaats ‘Zelfmanagement in Zorg en Welzijn’ gingen 5 thuiszorgteams met zelfmanagementinterventies aan de slag en kwamen tot 11 inzichten. Werkwijze In de werkplaats is ervaring opgedaan met deze nieuwe kennis in de zorgpraktijk. De...

Bekijk dit project

‘Versterken van de kennisinfrastructuur richtlijn praktijk en onderwijs’ Implementatie en ontsluiting van kennis en producten TWDII & Visievorming op de ontwikkeling van een effectieve kennis (infra)structuur voor implementatie

Afgerond (september 2018 - november 2019)

Dit project heeft 2 doelen: Het creëren van een overzicht van de producten uit de projecten van het programma Tussen Weten en Doen II (TWDII) en deze te ontsluiten. Criteria worden opgesteld voor de wetenschappelijke relevantie, de praktijkrelevantie en de implementeerbaarheid. Toepassing in praktijk, wetenschap, beleid en onderwijs staan hierbij centraal.   Het ontwikkelen van een visie op...

Bekijk dit project

Ontwikkeling van een Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning

Afgerond (september 2018 - september 2019)

In dit project wordt een nieuwe Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning ontwikkeld. De kennisbundel komt vrij beschikbaar komt op de websites van Vilans, de Kennispleinen en het SIA lectorenplatform Zelfmanagement. Een kennisbundel bestaat uit een state-of-the-art overzicht van kennis, aangevuld met beeldmateriaal, praktijkvoorbeelden, opdrachten en casuïstiek...

Bekijk dit project

Leadership Mentoring in Nursing Research

Lopend (januari 2019 - januari 2023)

LMNR 2.0 Het Leadership Mentoring in Nursing Research 2.0 (LMNR) is een vervolg op het eerste LMNR-programma. LMNR werd ontwikkeld in nationale samenwerking tussen hoogleraren Verplegings-wetenschap samen met (inter)nationale partners. Doel Het doel van dit programma was het stimuleren van de ontwikkeling van de toekomstige generatie leiders in verplegingswetenschappelijk onderzoek. Een ander...

Bekijk dit project

Website Leerboek Verpleegkundig Leiderschap

Afgerond (juni 2017 - juni 2020)

Doel De ontwikkeling van een openbaar toegankelijke website verpleegkundig leiderschap die handvatten geeft aan verpleegkundigen om meer invloed uit te kunnen oefenen in de patiëntenzorg, hun collega’s, hun afdeling, organisatie of ook regionaal en nationaal in het speelveld van de gezondheidszorg. Resultaat De website bij het leerboek verpleegkundig leiderschap heeft een niet te stoppen...

Bekijk dit project

EVIDENCE Extending Valid Infrastructures to Deploy Evidence in Nursing homes and create a Culture of Evidence

Afgerond (mei 2017 - september 2019)

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de kwaliteit van zorg in het verpleeghuis. Evidence based practice (EBP) kan bijdragen aan goede kwaliteit van zorg doordat zorg wordt verleend volgens de laatste wetenschappelijke inzichten, rekening houdend met de wens van de cliënt en de expertise in het team. Doel Het doel van dit project was om het team van verpleegkundigen en verzorgenden...

Bekijk dit project

nurses in the lead towards high quality community care

Afgerond (februari 2017 - mei 2019)

Het aantal ouderen met meerdere gezondheidsproblemen neemt toe. Zij moeten langer thuis blijven wonen en daarbij goed ondersteund worden in hun zelfredzaamheid, o.a. door thuiszorg teams. Hbo-opgeleide wijkverpleegkundigen hebben een belangrijke rol in deze teams. Van hen wordt een vakinhoudelijke leidersrol verwacht om nieuwe kennis toepasbaar te maken voor de dagelijkse praktijk. Doel Dit...

Bekijk dit project

Fit For Practice

Afgerond (januari 2017 - januari 2019)

Achtergrond Met de toename van patiënten met een complexe zorgvraag, neemt ook de complexiteit van de zorg toe. Deze complexiteit van zorg en zorgverlening vraagt andere competenties van de hulpverleners. Klinisch redeneren, het gebruik van wetenschappelijke resultaten, gezamenlijke besluitvorming en coördinatie van zorg zullen een steeds belangrijker onderdeel van de zorg uitmaken. Om deze...

Bekijk dit project

ZM.Doc (NURSE-CC 2.0 Exploring, implementing and documenting the use of Self-Management Support tools in diverse nursing practices)

Afgerond (januari 2017 - april 2019)

Het toenemend aantal chronische patiënten leidt tot een toenemende vraag naar zelfmanagementondersteuning (ZMO). ZMO is een kerntaak van de verpleegkundige. In het onderzoeksprogramma NURSE-CC is geconstateerd dat (student)verpleegkundigen het bieden van ZMO moeilijk vinden en de juiste competenties veelal ontbreken.  NURSE-CC 2.0 richt zich op herontwerpen en implementeren van instrumenten voor...

Bekijk dit project

BASIC CARE REVISITED – Building the evidence base in core nursing practice

Afgerond (mei 2014 - augustus 2019)

In BASIC CARE REVISITED werd bewijs gegenereerd voor de meest essentiële verpleegkundigezorg activiteiten, te weten de basiszorg. Verpleegkundige basiszorg activiteiten die centraal staan in deze projecten zijn communicatie, voeding, wassen en aankleden en mobiliteit. In totaal zijn 10 interventiestudies verricht waarbij bovenstaande thema’s centraal werden gesteld in de ziekenhuiszorg, thuiszorg...

Bekijk dit project

NurseSMS - A joint research program on Nurses' Self-Management Support in people facing progressive incurable diseases

Afgerond (januari 2014 - juli 2019)

Zelfmanagement, in de zin van het adequaat omgaan met de gevolgen van een ziekte in het dagelijks leven, is ook belangrijk voor ongeneeslijk zieke mensen en hun mantelzorgers. Zeker in de laatste levensfase is er daarbij vaak ondersteuning nodig van verpleegkundigen. Doel en werkwijze Het NurseSMS-onderzoeksprogramma (1 januari 2014 - 30 juni 2019) heeft bijgedragen aan...

Bekijk dit project

COMPLEX CARE: COordination for Multimorbid Patients Leading to EXcellent CAre Research and Education

Afgerond (januari 2014 - juli 2019)

De onderzoekslijn Complex Care heeft zich gericht op mensen met meerdere chronische ziekten die zorg nodig hebben. Deze zorg is complex doordat mensen vaak verschillende zorgverleners bezoeken, de richtlijnen niet goed te gebruiken zijn bij deze groep en mensen regelmatig acuut in het ziekenhuis worden opgenomen. In dit project hebben we verschillende projecten uitgevoerd: verbeteren van...

Bekijk dit project

Leadership Mentoring in Nursing Research

Afgerond (augustus 2015 - januari 2018)

Voor een verdere professionalisering van het verpleegkundig beroep is het nodig te investeren in carrièremogelijkheden van post-docs om: in de toekomst te komen tot een nieuwe generatie van onderzoeksleiders de capaciteit voor PhD-begeleiding te vergroten Doel In dit project wordt een leiderschapsprogramma ontwikkeld om de academische carrière van postdoctorale onderzoekers in de...

Bekijk dit project

TASTE - TAilored Self-managemenT and E-health

Afgerond (februari 2012 - oktober 2018)

TASTE introduceert zelfmanagement in meerdere smaken. Om ook in de toekomst hoogwaardige zorg aan het groeiend aantal chronische zieken te kunnen bieden, wordt gezocht naar nieuwe effectieve behandelmethodes. Een veelbelovende aanpak om chronische zorg te optimaliseren is ‘zelfmanagement’. Gestreefd wordt naar het optimaliseren van het individuele vermogen in het goed omgaan met een chronische...

Bekijk dit project

NURSE-CC: Rotterdam Consortium for NUrsing Research into Self-management and Empowerment in Chronic Care

Afgerond (juni 2012 - juni 2017)

NURSE-CC (NUrsing Research into Self-management and Empowerment in Chronic Care) was een onderzoeksprogramma van Hogeschool Rotterdam, Erasmus MC en EUR (2012-2017). De doelstellingen waren: Het vergroten van de effectiviteit van zelfmanagementondersteuning door verpleegkundigen Het verbeteren van verpleegkundige competenties en onderwijs hierover. Praktische handvaten voor opleiding en...

Bekijk dit project

SELF-MADE & SOUND - Building nursing research capacity for evidence and innovation in self-management support

Afgerond (maart 2012 - september 2017)

De SELF-MADE & SOUND onderzoekslijn leverde een onderzoeksinfrastructuur op en carrière kansen voor de junior en senioronderzoeker(s). De onderzoekslijn ontwikkelde kennis over effectieve zelfmanagementondersteuning voor mensen met chronische aandoeningen. Beoogd werd inzicht te krijgen in e-health toepassingen en de rol van verpleegkundigen. In samenwerking met patiënten en professionals werden...

Bekijk dit project

Nurses on the move: towards high quality care in nursing homes

Afgerond (april 2012 - september 2017)

Zelfredzaamheid vergroten en kwaliteit verpleeghuiszorg verbeteren Het behoud van zelfredzaamheid van bewoners en het verbeteren van kwaliteit van verpleeghuiszorg zijn de speerpunten van de onderzoekslijn ‘Nurses on the Move’. Vanuit de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg hebben wetenschappers, docenten, verpleegkundigen en andere zorgverleners samengewerkt aan verschillende...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website