Selectierondes

Het programma kent twee selectierondes, die gedurende de looptijd van het programma twee keer plaats vinden.

Toelatingsronde door VWS

De eerste selectieronde is een toelatingsronde tot het programma TZO. Een door VWS aangestelde toelatingscommissie beoordeelt of voldaan wordt aan van te voren vastgestelde toelatingscriteria. Op basis van het advies van de toelatingscommissie besluit de minister voor Medische Zorg en Sport welke topspecialistische functies in de gelegenheid worden gesteld een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen. Inmiddels is de eerste toelatingsgronde afgerond. Bekijk de topspecialistische functies die in de eerste toelatingsronde zijn uitgenodigd om een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen.

Subsidieronde

Vervolgens zal, in competitie met andere geselecteerde topspecialistische functies, een tweede selectieronde plaatsvinden.  De tweede selectieronde is een ZonMw-subsidieronde. De ziekenhuizen en categorale instellingen die de toelatingsronde van VWS positief hebben doorlopen, worden uitgenodigd een subsidieaanvraag in te dienen. Een ZonMw-programmacommissie beoordeelt in competitie, op basis van relevantie en kwaliteit, de ingediende subsidievoorstellen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website