Achtergrond

Academische ziekenhuizen in Nederland ontvangen voor de combinatie van zeer specialistische zorg en wetenschappelijk onderzoek een zogeheten beschikbaarheidsbijdrage van de overheid. Er zijn ook niet-academische en categorale ziekenhuizen die specialistische zorg bieden, gecombineerd met (voornamelijk klinisch) wetenschappelijk onderzoek. In het experiment TopZorg (2013-2018) is vastgesteld dat het meerwaarde biedt voor de patiënt wanneer niet alleen de UMC's, maar ook andere ziekenhuizen deze zorg gaan bieden gecombineerd met onderzoek. Het  programma TZO heeft als doel om, binnen de bestaande kaders van het zorgstelsel, zeer specialistische zorg gecombineerd met toegepast klinisch wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te continueren en te verbeteren en qua bekostiging tot een duurzame oplossing te komen.

Topspecialistische functie

Bij de topspecialistische functie gaat het om zeer specialistische zorg voor (vaak wat kleinere groepen) patiënten met een complexe zorgvraag gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek waarvan de resultaten klinisch toepasbaar zijn in de ziekenhuisomgeving en primair gericht zijn op het verbeteren van de zorg en kwaliteit van leven van de patiënten. Dit type onderzoek leidt tot medische, sociale en procesinnovaties die vervolgens gedeeld kunnen worden binnen de sector.

Borging

Het programma TZO eindigt na 2022. Daarna zal de financiering van de topspecialistische functie, door de betreffende zorgaanbieders en zorgverzekeraars, structureel geborgd moeten worden binnen het huidige zorgstelsel. We verwachten dat de geselecteerde ziekenhuizen gedurende de volledige looptijd van het programma een inspanning- en resultaatverplichting aangaan om, gezamenlijk met de NZa, Zorginstituut Nederland, zorgverzekeraars en andere betrokkenen, deze structurele borging verder vorm te geven.

 

Downloads

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website