Over dit programma

Het programma 'Sneller beter, pijler 3' liep van 2003 tot en met 2008. VWS minister Hans Hoogervorst besloot in die periode om een start te maken met het kwaliteitsbeleid. Samen met de veldpartijen werd het programma Sneller Beter! gestart.

Sneller staat voor het tijdig beschikbaar komen van zorg, zodat wachten op zorg binnen aanvaardbare proporties blijft. 

Beter staat voor het aanbieden van veilige, doelmatige (best-practice zorg) en patiëntvriendelijke zorg. Betere zorg kan door het snel invoeren van bestaande kennis (wetenschappelijke resultaten, richtlijnen) en verspreiden van 'beste practices', en door het efficiënt organiseren van de zorg bijvoorbeeld door het herontwerpen van zorgprocessen.

Sneller Beter bestond uit drie pijlers:

  • Benchmark ziekenhuizen en eerste lijnsgezondsheidszorg (in samenwerking met de NVZ)
  • Indicatoren voor een veilige en betere zorg (in samenwerking met de IGZ)
  • Het programma Kwaliteit, Innovatie, Doelmatigheid (in samenwerking met ZonMw)

Doel

Het stimuleren van verbeteringen in de curatieve zorg op het gebied van transparantie, kwaliteit en doelmatigheid. 

Wat leverde het op?

In vier jaar tijd zijn aanzienlijke en aansprekende prestatieverbeteringen gerealiseerd. En dat op de gebieden van patiëntenlogistiek en patiëntveiligheid.

Werkwijze

Het programma Sneller Beter pijler 3 richtte zich in vier jaar op 24 ziekenhuizen om aanzienlijke verbeteringen in de zorg te realiseren. Op verzoek van het Ministerie van VWS verstrekte ZonMw hiertoe subsidie aan een consortium, bestaande uit het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO, het iBMG van de Erasmus Universiteit en de Orde van Medisch Specialisten.

Sneller Beter pijler 3 richtte zich op de inhoudelijke thema's patiëntveiligheid en patiëntenlogistiek. Voorbeelden van patiëntveiligheid zijn decubitus en ondervoeding. Voorbeelden van patiëntenlogistiek zijn Werken zonder wachtlijst, OK ok en Procesherinrichting.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website