Projecten

Safe-transfer nicu

Lopend (september 2021 - november 2022)

Jaarlijks worden er circa 400 kinderen van de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) van het Universitair Medisch Centrum Utrecht overgeplaatst naar een tweedelijns ziekenhuis zodra deze kinderen geen intensieve zorg meer nodig hebben. Door een landelijk tekort aan neonatologie-verpleegkundigen is het aantal NICU-bedden schaars en de druk op NICU-bedden groot. Tijdige overplaatsing is daarom van...

Bekijk dit project

Geslaagd ontslag. Actieonderzoek naar tijdige, correcte, compacte en complete ontslagberichten bij de overdracht van patiënten uit het ziekenhuis naar elders.

Lopend (september 2021 - december 2022)

Bij ontslag van patiënten uit het ziekenhuis naar huis hoort direct een bericht met de belangrijkste feiten over de zorg van de patiënt mee te gaan naar de volgende verantwoordelijke zorgverlener. Dat gaat niet altijd goed. Doel en werkwijze Omdat zo'n ontslagbericht essentieel is voor goede en veilige patiëntenzorg werken we in het onderzoek 'Geslaagd Ontslag' aan verbeteren van dit zorgproces....

Bekijk dit project

Freedom in a frame: handelingsvrijheid voor vakmanschap

Lopend (juli 2021 - juli 2022)

Zorgverleners werken vrij binnen een handelingskader dat Freedom-in-a-Frame wordt genoemd. Voor zorgmedewerkers geldt echter doorgaans een one-size-fits-all-protocol, wat niet goed aansluit op de praktijk. Verschillen in de praktijk en protocol kunnen invloed hebben op patiëntveiligheid. Doel In deze studie maakten we een inventarisatie van de formele beschrijving van een systeem...

Bekijk dit project

What goes right? Een veerkrachtig, lerend en open veiligheidssysteem voor het verpleegkundig gebruik van medische technologieën rondom het bed van de patiënt.

Lopend (oktober 2021 - december 2022)

In de zorg wordt steeds meer technologie gebruikt om bijvoorbeeld bloeddruk, hartslag of zuurstofgehalte in het bloed te bewaken, of om zuurstof toe te dienen. Verpleegkundigen die deze apparaten bedienen, werken met steeds meer en ingewikkelder technologie. Er is een grote variatie in de manieren hoe verpleegkundigen met deze technologie omgaan. Doel Variaties in handelen zorgen er meestal voor...

Bekijk dit project

Ontwikkeling en evaluatie van de Resilience Analysis Grid (RAG-NL) in Nederlandse ziekenhuizen

Lopend (oktober 2021 - januari 2023)

De organisatie van de ziekenhuiszorg wordt in toenemende mate complexer. Zorgmedewerkers werken onder enorme druk en moeten zich continu aanpassen en resilient (veerkrachtig) omgaan met onverwachte situaties voor het behoud van patiëntveiligheid. Deze complexiteit vraagt om een andere aanpak en nieuwe instrumenten om de patiëntveiligheid verder te verbeteren. Doel Samen met de ziekenhuispraktijk...

Bekijk dit project

Met VERVE!: VERpleegkundigen in the lead voor kwaliteit- en patiëntVEiligheid

Lopend (september 2021 - december 2022)

Verpleegkundigen stellen alles in het werk om de kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg te garanderen. Onderzoek laat echter zien dat dit vaak ad hoc gebeurt en blijvende oplossingen lastig zijn. Dit is jammer, want de complexe omgeving waarin verpleegkundigen werken en de hoge werkdruk zorgen voor een toename van risico’s voor patiënten. Doel en werkwijze In dit onderzoek leren we hoe...

Bekijk dit project

Leren van juiste diagnoses

Lopend (oktober 2021 - januari 2023)

Diagnosefouten zijn een oorzaak van onbedoelde schade in Nederlandse ziekenhuizen. Uit de Monitor Zorggerelateerde Schade 2017 bleek dat 11% van de schades was ontstaan door een diagnosefout. Daarvan werd de meerderheid (78,7%) als potentieel vermijdbaar beoordeeld. Doel en werkwijze Het stellen van de juiste diagnose is een moeilijke puzzel voor arts(en), want een patiënt presenteert zich niet...

Bekijk dit project

Visite met de patiënt, leren van praktijkvariatie; een explorerend actieonderzoek naar de werkzame elementen van safety II

Lopend (juni 2021 - juni 2022)

Visite met de patiënt, leren van praktijkvariatie: wat werkt? Op de afdeling kindergeneeskunde van Meander Medisch Centrum vindt op de patiëntenkamer de artsenvisite plaats: een overleg over de voortgang en het behandelplan met kinderen, ouders, artsen en verpleegkundigen. Met actieonderzoek is ontdekt hoe deelnemers aan de visite met en van elkaar kunnen leren om nog meer duidelijkheid voor...

Bekijk dit project

Safety II op de IC: positief en reflectief leren en verbeteren

Lopend (oktober 2021 - januari 2023)

Doel In het project ‘Safety II op de IC’ leren zorgverleners reflecteren op hun dagelijks handelen, gebruikmakend van Appreciative Inquiry (waarderend onderzoek). Hierbij wordt ingezoomd op waarom het juist zo vaak goed gaat, ondanks de complexiteit van IC-zorg. Werkwijze Er wordt gereflecteerd op 2 processen in de alledaagse IC-praktijk (glucoseregulatie en overdrachten): welke aspecten en...

Bekijk dit project

Videoreflectie van acute interventies in de dagelijkse zorg: kader en succesfactoren voor implementatie

Lopend (september 2021 - december 2022)

Het gebruik van video-opnames tijdens acute zorg om zo te kunnen reflecteren op het handelen van zorgverleners kan de patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg ten goede komen. Nabespreking reanimatie van pasgeborenen Op de afdeling neonatologie van het LUMC worden tijdens reanimatie van pasgeborenen videobeelden en metingen van vitale lichaamsfuncties opgenomen. Aan de hand van deze opnames...

Bekijk dit project

Ruimte voor veerkracht. Anders verantwoorden in de relatie tussen WAI en WAD

Lopend (september 2021 - september 2022)

Centraal in het denken over Safety II staat het bevorderen van veerkracht van zorgpraktijken. Doel In het project werkten 6 teams in 3 ziekenhuizen aan hoe zij kunnen reflecteren op en leren van de zorg die zij leveren. Werkwijze Daarbij kozen teams zelf een manier om op een specifiek zorgproces te reflecteren. Ook gingen de teams in gesprek met het management in hun organisatie over welke...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website