Projecten

Kwaliteitsgelden ggz: akwa ggz 2022

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

Akwa GGZ, alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg, werkt samen met patiënten, naasten en professionals aan continue kwaliteitsontwikkeling in de ggz. Zo krijgen patiënten de best mogelijke behandeling en zorg, gebaseerd op hun eigen voorkeuren en die van hun naasten. Lees hoe ze dit aanpakken op onze pagina Kwaliteitsgelden geestelijke gezondheidszorg: Akwa GGZ.

Bekijk dit project

Addendum Overkoepelend deel Kennisinstituut

Lopend (april 2022 - oktober 2023)

In 3 projecten laten medisch specialisten voor 3 aandoeningen zien hoe zij uitkomsten van zorg gebruiken om te leren en verbeteren. Het gaat om knieartrose, chronische nierschade en dikke darmkanker. De soort zorg die zij leveren, verschilt. De verschillen zitten onder andere in: korte of langdurige behandelingen zorg die binnen 1 vakgebied valt of waar meerdere specialismen bij betrokken zijn...

Bekijk dit project

verduidelijken hbo-werkveld cq. hbo-structuur

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

Doel De belangrijkste doelen van dit project zijn het beter benutten van de competenties van (post-)hbo-professionals in de psychologische en pedagogische zorg en het creëren van meer helderheid voor de cliënt, naaste, verwijzer, professional, werkgever en financier. Werkwijze 6 beroepsverenigingen en wetenschappelijke verenigingen die professionals met een (post-)hbo-achtergrond...

Bekijk dit project

Positionering en inrichting van het kwaliteitsregister POH-GGZ

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

De functie Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) is de afgelopen jaren in bijna alle huisartspraktijken onderdeel geworden van het huisartsenteam. Verschillende beroepsgroepen vervullen de functie van POH-GGZ, waaronder sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen, psychologen en maatschappelijk werkenden. Daardoor is er veel diversiteit in de wijze waarop de functie...

Bekijk dit project

Implementatiefase Zinnige Zorg GGZ

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

In juni 2020 zijn het Verbetersignalement Zinnige Zorg Psychose en het Verbetersignalement Zinnige Zorg PTSS door de Raad van Bestuur van het Zorginstituut vastgesteld. Deze signalementen kwamen tot stand in nauwe samenwerking met partijen en deskundigen in de geestelijke gezondheidszorg. In de verbetersignalementen staat dat de zorg aan mensen met PTSS en psychose beter kan. Doel en werkwijze ...

Bekijk dit project

Kwaliteitsgelden (onderdeel van programma Beroepenstructuur Psychologische Zorg - BSPZ)

Lopend (januari 2022 - januari 2024)

De 3 beroepsverenigingen Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Nederlandse Vereniging voor Gezondheidspsychologie (NVGzP) en Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) voeren samen het programma Beroepenstructuur psychologische zorg uit. Doel Het doel van dit programma is om uiterlijk 1 januari 2025 een transparante structuur van beroepen in de psychologische zorg te realiseren....

Bekijk dit project

Vierde aanvraag SPK kwaliteitsgelden 2021

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

De Patiëntenfederatie en haar leden werken samen om de kwaliteit van zorg in Nederland te optimaliseren door deze beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van patiënten. Lees hoe ze dit onder andere aanpakken met het project Kwaliteit, Doelmatigheid en Inzicht in de medisch-specialistische Zorg (KIDZ).

Bekijk dit project

Onderhouden Richtlijnen Infectie Preventie 2022

Lopend (januari 2022 - januari 2025)

De Federatie Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen werken via de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) samen aan de verbetering van de kwaliteit en transparantie van de medisch-specialistische zorg en daarmee aan een goed werkend, geïntegreerd kwaliteitsbeleid. Lees hoe ze dit onder andere aanpakken met het project Kwaliteitsgelden medisch-specialistische zorg:...

Bekijk dit project

Kwaliteitsgelden Verloskunde 2022-1

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

De beroepsvereniging van verloskundigen, de KNOV, faciliteert verloskundigen met de kwaliteitsgelden om hoogwaardige geboortezorg te kunnen blijven leveren. Kijk op onze pagina Kwaliteitsgelden verloskundige zorg: KNOV hoe ze dit aanpakken.

Bekijk dit project

Implementatie Zorgprestatiemodel - programmamanagement en programma-ondersteuning ZPM 2022

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

Per 1 januari 2022 is er een nieuw bekostigingsmodel voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz): het zorgprestatiemodel (ZPM). Dit is 1 van de speerpunten uit het Hoofdlijnenakkoord ggz 2019 – 2022 (HLA-GGZ). Doel Om dit nieuwe bekostigingsmodel te realiseren is in 2019 een meerjarig programma zorgprestatiemodel opgezet. Werkwijze In dit programma werken...

Bekijk dit project

Actieplan wachttijden en toegankelijkheid GGZ 2022 inclusief casuïstiektafels

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

8 landelijke partijen in de ggz werken samen in de ‘Ontwikkelagenda toegankelijkheid en wachttijden GGZ’ bijdragen aan de toegankelijkheid van de ggz en het wegwerken van wachttijden. Lees hoe ze dit aanpakken op Kwaliteitsgelden hoofdlijnenakkoord ggz: actieplan wachttijden en toegankelijkheid ggz.

Bekijk dit project

Kwaliteitsstatuut GGZ HLA (2020 01) (vervolg van 2020 en 2021)

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

Vanuit het hoofdlijnenakkoord ggz werkt dit project aan het kwaliteitsstatuut voor zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg. Lees hoe het project dit aanpakt op Kwaliteitsgelden hoofdlijnenakkoord ggz: kwaliteitsstatuut ggz.

Bekijk dit project

Tweede aanvraag kwaliteitsgelden 2021

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

De Patiëntenfederatie en haar leden werken samen om de kwaliteit van zorg in Nederland te optimaliseren door deze beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van patiënten. Lees hoe ze dit onder andere aanpakken met het project Kwaliteit, Doelmatigheid en Inzicht in de medisch-specialistische Zorg (KIDZ).

Bekijk dit project

Kiezen in de ggz 2022

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

MIND heeft de website www.kiezenindeggz.nl in beheer. Dit is een website voor volwassenen van 18 jaar en ouder die voor hun psychische klachten of aandoeningen op zoek zijn naar een zorgaanbieder. Op deze website kunnen zij informatie vinden die ze nodig hebben om een goede en bewuste keuze te maken voor een zorgaanbieder die past bij wat zij belangrijk vinden. Lees meer over deze website en hoe...

Bekijk dit project

Versterking van de positie van cliënten en naasten (en hun organisaties) in de ggz - MIND-programma 2022

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

Het MIND-programma richt zich op de verdere versterking van de positie van cliënten en hun naasten (en hun organisaties), met betrekking tot gezamenlijke besluitvorming, gepersonaliseerde zorg en zelfmanagement. Lees hoe zij dit aanpakken op Kwaliteitsgelden hoofdlijnenakkoord ggz: versterking van de positie van cliënten en naasten (en hun organisaties) in de ggz.

Bekijk dit project

Showcase Nefrologie

Lopend (april 2022 - oktober 2023)

Uitkomsten van zorg spelen een centrale rol binnen het kwaliteitssysteem van de nefrologische zorg (medisch-specialistische zorg voor mensen met nieraandoeningen). Nefrovisie beheert het landelijk kwaliteitssysteem nefrologische zorg waar uitkomsten van zorg een centrale rol spelen. Santeon loopt voorop bij veel nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Doel en werkwijze Dit project beschrijft de...

Bekijk dit project

Kwaliteitsgelden Medisch Specialistische Zorg 2022 - oktober 2022

Lopend (oktober 2022 - oktober 2026)

De Federatie Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen werken via de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) samen aan de verbetering van de kwaliteit en transparantie van de medisch-specialistische zorg en daarmee aan een goed werkend, geïntegreerd kwaliteitsbeleid. Lees hoe ze dit aanpakken op onze pagina Kwaliteitsgelden medisch-specialistische zorg.

Bekijk dit project

Vierder aanvraag kwaliteitsgelden 2022

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Meerjarenplan richtlijnen palliatieve zorg

Lopend (juli 2022 - januari 2023)

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Artsenfederatie KNMG werken met de kwaliteitsgelden aan actuele en betrouwbare informatie in de vorm van richtlijnen voor zorgverleners in de palliatieve zorg. Lees hoe ze dit aanpakken op onze pagina Kwaliteitsgelden palliatieve zorg.

Bekijk dit project

Kwaliteitsgelden Huisartsen NHG 2022

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) zet de Kwaliteitsgelden in als een belangrijke bijdrage voor het up-to-date houden van haar richtlijnenprogramma. Lees hoe ze dit aanpakken op onze pagina Kwaliteitsgelden Huisartsenzorg.

Bekijk dit project

Kwaliteitsgelden Verloskunde 2022-2

Lopend (juli 2022 - juli 2023)

De beroepsvereniging van verloskundigen, de KNOV, faciliteert verloskundigen met de kwaliteitsgelden om hoogwaardige geboortezorg te kunnen blijven leveren. Kijk op onze pagina Kwaliteitsgelden verloskundige zorg: KNOV hoe ze dit aanpakken.

Bekijk dit project

Subsidieoproep Patiëntenfederatie SPK-2 2022

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

De Patiëntenfederatie en haar leden werken samen om de kwaliteit van zorg in Nederland te optimaliseren door deze beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van patiënten. Lees hoe ze dit onder andere aanpakken met het project Kwaliteit, Doelmatigheid en Inzicht in de medisch-specialistische Zorg (KIDZ).

Bekijk dit project

Zorgkaart Nederland 2022

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

De Patiëntenfederatie en haar leden werken samen om de kwaliteit van zorg in Nederland te optimaliseren door deze beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van patiënten. Lees hoe ze dit onder andere aanpakken met het project Zorgkaart Nederland.

Bekijk dit project

Kwaliteitsgelden 2022 eerste aanvraag SPK

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

De Patiëntenfederatie en haar leden werken samen om de kwaliteit van zorg in Nederland te optimaliseren door deze beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van patiënten. Lees hoe ze dit onder andere aanpakken met de projecten Kwaliteit, Inzicht en Doelmatigheid in de medisch-specialistische Zorg (KIDZ) en Digitale zorggids.

Bekijk dit project

Meerjarenplan richtlijnen palliatieve zorg

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Artsenfederatie KNMG werken met de kwaliteitsgelden aan actuele en betrouwbare informatie in de vorm van richtlijnen voor zorgverleners in de palliatieve zorg. Lees hoe ze dit aanpakken op onze pagina Kwaliteitsgelden palliatieve zorg.

Bekijk dit project

Kwaliteitsgelden Medisch Specialistische Zorg Oncologische Richtlijnen 2022 - december 2021

Lopend (januari 2022 - januari 2026)

De Federatie Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen werken via de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) samen aan de verbetering van de kwaliteit en transparantie van de medisch-specialistische zorg en daarmee aan een goed werkend, geïntegreerd kwaliteitsbeleid. Lees hoe ze dit onder andere aanpakken met het project Kwaliteitsgelden medisch-specialistische zorg:...

Bekijk dit project

Kwaliteitsgelden Medisch Specialistische Zorg 2022 - december 2021

Lopend (januari 2022 - januari 2026)

De Federatie Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen werken via de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) samen aan de verbetering van de kwaliteit en transparantie van de medisch-specialistische zorg en daarmee aan een goed werkend, geïntegreerd kwaliteitsbeleid. Lees hoe ze dit aanpakken op onze pagina Kwaliteitsgelden medisch-specialistische zorg.

Bekijk dit project

De waarde van kwaliteitsregistraties voor de gehele kwaliteitscyclus

Lopend (april 2022 - oktober 2023)

Doel In dit project brengen we in kaart: hoe het kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde voor dikke darmkanker in het afgelopen decennium gestalte heeft gekregen wat de effecten hiervan zijn geweest hoe deze kwaliteitscyclus kan worden geoptimaliseerd We focussen ons daarbij op de rol van uitkomstinformatie ten behoeve van leren en verbeteren. Hiermee dient dit...

Bekijk dit project

Verduurzamen Uitkomstgerichte Zorg Knieartrose

Lopend (april 2022 - oktober 2023)

Uitkomsten spelen binnen de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) al jaren een belangrijke rol bij het monitoren en optimaliseren van orthopedische zorg. Doel Binnen dit project werken we aan het meer expliciet maken van de kwaliteitscyclus van de NOV en het verbeteren en borgen van het gebruik van uitkomstinformatie in de verschillende kwaliteitsinstrumenten. Werkwijze Het project is...

Bekijk dit project

8 casuïstiektafels hoogcomplexe ggz

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

Doel Het project Casuïstiektafels hoogcomplexe ggz ziet toe op de organisatie van het tijdig bieden van de juiste zorg aan mensen die een hoogcomplexe geestelijke gezondheidszorgvraag hebben. Werkwijze Dit project bestaat uit 3 delen: Continueren monitor We voeren de monitor van de 8 casuïstiektafels uit en ondersteunen de coördinatoren van de casuïstiektafels bij het inzichtelijk maken van...

Bekijk dit project

Kwaliteitsstatuut ggz hi-a (2020 01) (vervolg van 2020)

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

Vanuit het hoofdlijnenakkoord ggz werkt dit project aan het kwaliteitsstatuut voor zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg. Lees hoe het project dit aanpakt op Kwaliteitsgelden hoofdlijnenakkoord ggz: kwaliteitsstatuut ggz.

Bekijk dit project

Actieplan Wachttijden 2021

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

8 landelijke partijen in de ggz werken samen in de ‘Ontwikkelagenda toegankelijkheid en wachttijden GGZ’ bijdragen aan de toegankelijkheid van de ggz en het wegwerken van wachttijden. Lees hoe ze dit aanpakken op Kwaliteitsgelden hoofdlijnenakkoord ggz: actieplan wachttijden en toegankelijkheid ggz.

Bekijk dit project

Ondersteuning Cliënten- en naastenorganisaties - MIND programma 2021

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

Het MIND-programma richt zich op de verdere versterking van de positie van cliënten en hun naasten (en hun organisaties), met betrekking tot gezamenlijke besluitvorming, gepersonaliseerde zorg en zelfmanagement. Lees hoe zij dit aanpakken op Kwaliteitsgelden hoofdlijnenakkoord ggz: versterking van de positie van cliënten en naasten (en hun organisaties) in de ggz.

Bekijk dit project

Kiezen in de ggz

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

MIND heeft de website www.kiezenindeggz.nl in beheer. Dit is een website voor volwassenen van 18 jaar en ouder die voor hun psychische klachten of aandoeningen op zoek zijn naar een zorgaanbieder. Op deze website kunnen zij informatie vinden die ze nodig hebben om een goede en bewuste keuze te maken voor een zorgaanbieder die past bij wat zij belangrijk vinden. Lees meer over deze website en hoe...

Bekijk dit project

Leerplatform richtlijnontwikkeling: toekomstbestendig en duurzaam

Lopend (september 2021 - september 2025)

In Nederland zijn zorguitgaven de grootste kostenpost van de rijksbegroting; deze zullen toenemen bij ongewijzigd beleid. (Para)medische richtlijnen zijn bedoeld om verschillende, vaak multidisciplinaire, besluitvormingsprocessen te begeleiden en behandelteams in staat te stellen een balans te vinden tussen kwaliteit, effectiviteit en kosten. Ondanks het grote effect dat deze richtlijnen...

Bekijk dit project

Zorgkaart Nederland 2021

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

De Patiëntenfederatie en haar leden werken samen om de kwaliteit van zorg in Nederland te optimaliseren door deze beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van patiënten. Lees hoe ze dit onder andere aanpakken met het project Zorgkaart Nederland.

Bekijk dit project

Stuurgroep beroepenstructuur

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

Op 12 oktober 2020 is het advies voor de vernieuwing van de beroepenstructuur in de psychologische zorg aangeboden aan het ministerie van VWS, de ondertekenaars van het Hoofdlijnenakkoord ggz en aan het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt). Met dit advies wordt de beroepenstructuur...

Bekijk dit project

Meerjarenplan Palliatieve Zorg

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Artsenfederatie KNMG werken met de kwaliteitsgelden aan actuele en betrouwbare informatie in de vorm van richtlijnen voor zorgverleners in de palliatieve zorg. Lees hoe ze dit aanpakken op onze pagina Kwaliteitsgelden palliatieve zorg.

Bekijk dit project

Kwaliteitsgelden Medisch Specialistische Zorg 2021 - Oncologische richtlijnen

Lopend (januari 2021 - januari 2025)

De Federatie Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen werken via de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) samen aan de verbetering van de kwaliteit en transparantie van de medisch-specialistische zorg en daarmee aan een goed werkend, geïntegreerd kwaliteitsbeleid. Lees hoe ze dit onder andere aanpakken met het project Kwaliteitsgelden medisch-specialistische zorg:...

Bekijk dit project

Kwaliteitsgelden Medisch Specialistische Zorg 2021

Lopend (januari 2021 - januari 2025)

De Federatie Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen werken via de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) samen aan de verbetering van de kwaliteit en transparantie van de medisch-specialistische zorg en daarmee aan een goed werkend, geïntegreerd kwaliteitsbeleid. Lees hoe ze dit aanpakken op onze pagina Kwaliteitsgelden medisch-specialistische zorg.

Bekijk dit project

NHG richtlijnen kwaliteitsgelden 2021

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) gebruikt de Kwaliteitsgelden als een belangrijke bijdrage voor het up-to-date houden van haar richtlijnenprogramma. Lees hoe ze dit aanpakken op onze pagina Kwaliteitsgelden Huisartsenzorg.

Bekijk dit project

Kwaliteitsgelden Verloskunde 2021 2

Lopend (augustus 2021 - januari 2022)

De beroepsvereniging van verloskundigen, de KNOV, faciliteert verloskundigen met de kwaliteitsgelden om hoogwaardige geboortezorg te kunnen blijven leveren. Kijk op onze pagina Kwaliteitsgelden verloskundige zorg: KNOV hoe ze dit aanpakken.

Bekijk dit project

Kwaliteitsgelden Medisch Specialistische Zorg Oncologische Richtlijnen 2022 - Juli 2021

Lopend (januari 2022 - januari 2026)

De Federatie Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen werken via de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) samen aan de verbetering van de kwaliteit en transparantie van de medisch-specialistische zorg en daarmee aan een goed werkend, geïntegreerd kwaliteitsbeleid. Lees hoe ze dit onder andere aanpakken met het project Kwaliteitsgelden medisch-specialistische zorg:...

Bekijk dit project

Kwaliteitsgelden Medisch Specialistische Zorg Oncologische Richtlijnen 2021 - Juli 2021

Lopend (september 2021 - september 2025)

De Federatie Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen werken via de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) samen aan de verbetering van de kwaliteit en transparantie van de medisch-specialistische zorg en daarmee aan een goed werkend, geïntegreerd kwaliteitsbeleid. Lees hoe ze dit onder andere aanpakken met het project Kwaliteitsgelden medisch-specialistische zorg:...

Bekijk dit project

Kwaliteitsgelden Medisch Specialistische Zorg 2022 - Juli 2021

Lopend (januari 2022 - januari 2026)

De Federatie Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen werken via de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) samen aan de verbetering van de kwaliteit en transparantie van de medisch-specialistische zorg en daarmee aan een goed werkend, geïntegreerd kwaliteitsbeleid. Lees hoe ze dit aanpakken op onze pagina Kwaliteitsgelden medisch-specialistische zorg.

Bekijk dit project

Kwaliteitsgelden Medisch Specialistische Zorg 2021 - Juli 2021

Lopend (september 2021 - september 2025)

De Federatie Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen werken via de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) samen aan de verbetering van de kwaliteit en transparantie van de medisch-specialistische zorg en daarmee aan een goed werkend, geïntegreerd kwaliteitsbeleid. Lees hoe ze dit aanpakken op onze pagina Kwaliteitsgelden medisch-specialistische zorg.

Bekijk dit project

Kwaliteitsgelden Medisch Specialistische Zorg 2021 - april 2021

Lopend (mei 2021 - mei 2025)

De Federatie Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen werken via de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) samen aan de verbetering van de kwaliteit en transparantie van de medisch-specialistische zorg en daarmee aan een goed werkend, geïntegreerd kwaliteitsbeleid. Lees hoe ze dit aanpakken op onze pagina Kwaliteitsgelden medisch-specialistische zorg.

Bekijk dit project

Aanvraag SPK Kwaliteitsgelden 2021

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

De Patiëntenfederatie en haar leden werken samen om de kwaliteit van zorg in Nederland te optimaliseren door deze beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van patiënten. Lees hoe ze dit onder andere aanpakken met de projecten Kwaliteit, Doelmatigheid en Inzicht in de medisch-specialistische Zorg (KIDZ) en Digitale zorggids.

Bekijk dit project

Aanvraag NHG thuisarts

Lopend (januari 2021 - april 2023)

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) gebruikt de Kwaliteitsgelden als een belangrijke bijdrage voor het up-to-date houden van haar richtlijnenprogramma. Lees hoe ze dit aanpakken op onze pagina Kwaliteitsgelden Huisartsenzorg.

Bekijk dit project

Visualisatie Contracteringsproces aanbieders ggz

Lopend (november 2021 - maart 2022)

Aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (ggz) kunnen zorg leveren met of zonder een contract met de zorgverzekeraar. Hun keuze hiervoor hangt onder andere samen met het tarief en het volume van de zorg dat gepaard gaat met deze contracten. Veldpartijen, waaronder de koepels van ggz-aanbieders, en het ministerie van VWS hebben in het hoofdlijnenakkoord ggz 2016-2019 afgesproken dat er in de ggz...

Bekijk dit project

Laatste aanvraag 2021

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

De Patiëntenfederatie en haar leden werken samen om de kwaliteit van zorg in Nederland te optimaliseren door deze beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van patiënten. Lees hoe ze dit onder andere aanpakken met het project Kwaliteit, Doelmatigheid en Inzicht in de medisch-specialistische Zorg (KIDZ).

Bekijk dit project

Onderhouden Richtlijnen Infectie Preventie 2020/2021

Lopend (september 2021 - september 2024)

De Federatie Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen werken via de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) samen aan de verbetering van de kwaliteit en transparantie van de medisch-specialistische zorg en daarmee aan een goed werkend, geïntegreerd kwaliteitsbeleid. Lees hoe ze dit onder andere aanpakken met het project Kwaliteitsgelden medisch-specialistische zorg:...

Bekijk dit project

Projectaanvraag Kwaliteitsgelden Verloskunde 2021

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

De beroepsvereniging van verloskundigen, de KNOV, faciliteert verloskundigen met de kwaliteitsgelden om hoogwaardige geboortezorg te kunnen blijven leveren. Kijk op onze pagina Kwaliteitsgelden verloskundige zorg: KNOV hoe ze dit aanpakken.

Bekijk dit project

Projectaanvraag Kwaliteitsgelden Verloskunde 2020-01

Lopend (januari 2020 - januari 2021)

De beroepsvereniging van verloskundigen, de KNOV, faciliteert verloskundigen met de kwaliteitsgelden om hoogwaardige geboortezorg te kunnen blijven leveren. Kijk op onze pagina Kwaliteitsgelden verloskundige zorg: KNOV hoe ze dit aanpakken.

Bekijk dit project

Programma covid-19

Lopend (maart 2020 - april 2022)

De Federatie Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen werken via de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) samen aan de verbetering van de kwaliteit en transparantie van de medisch-specialistische zorg en daarmee aan een goed werkend, geïntegreerd kwaliteitsbeleid. Lees hoe ze dit onder andere aanpakken met het project Kwaliteitsgelden medisch-specialistische zorg:...

Bekijk dit project

Kwaliteitsgelden Patiëntenfederatie: KIDZ 2020

Lopend (januari 2020 - januari 2021)

De Patiëntenfederatie en haar leden werken samen om de kwaliteit van zorg in Nederland te optimaliseren door deze beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van patiënten. Lees hoe ze dit onder andere aanpakken met het project Kwaliteit, Doelmatigheid en Inzicht in de medisch-specialistische Zorg (KIDZ).

Bekijk dit project

Kwaliteitsgelden Patiëntenfederatie: Digitale Zorggids

Lopend (mei 2020 - mei 2021)

De Patiëntenfederatie en haar leden werken samen om de kwaliteit van zorg in Nederland te optimaliseren door deze beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van patiënten. Lees hoe ze dit onder andere aanpakken met het project Digitale zorggids.

Bekijk dit project

Kwaliteitsgelden Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2020

Lopend (januari 2020 - januari 2021)

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) gebruikt de Kwaliteitsgelden als een belangrijke bijdrage voor het up-to-date houden van haar richtlijnenprogramma. Lees hoe ze dit aanpakken op onze pagina Kwaliteitsgelden Huisartsenzorg.

Bekijk dit project

Kwaliteitsgelden palliatieve zorg: IKNL

Lopend (januari 2020 - juli 2020)

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Artsenfederatie KNMG werken met de kwaliteitsgelden aan actuele en betrouwbare informatie in de vorm van richtlijnen voor zorgverleners in de palliatieve zorg. Lees hoe ze dit aanpakken op onze pagina Kwaliteitsgelden palliatieve zorg.

Bekijk dit project

Kwaliteitsgelden medisch specialistische zorg 2020

Lopend (januari 2020 - januari 2024)

De Federatie Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen werken via de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) samen aan de verbetering van de kwaliteit en transparantie van de medisch-specialistische zorg en daarmee aan een goed werkend, geïntegreerd kwaliteitsbeleid. Lees hoe ze dit aanpakken op onze pagina Kwaliteitsgelden medisch-specialistische zorg.

Bekijk dit project

Zorgkaart Nederland

Lopend (januari 2020 - januari 2021)

De Patiëntenfederatie en haar leden werken samen om de kwaliteit van zorg in Nederland te optimaliseren door deze beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van patiënten. Lees hoe ze dit onder andere aanpakken met het project Zorgkaart Nederland.

Bekijk dit project

Kwaliteitsgelden ggz: akwa ggz 2021

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

Akwa GGZ, alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg, werkt samen met patiënten, naasten en professionals aan continue kwaliteitsontwikkeling in de ggz. Zo krijgen patiënten de best mogelijke behandeling en zorg, gebaseerd op hun eigen voorkeuren en die van hun naasten. Lees hoe ze dit aanpakken op onze pagina Kwaliteitsgelden geestelijke gezondheidszorg: Akwa GGZ.

Bekijk dit project

Uitkomstgerichte zorgevaluatie chronische nierschade stadium 3-5 in de 2e lijn

Lopend (december 2020 - december 2023)

Patiënten met chronische nierschade (CNS) stadium 3-5 in de 2e lijn hebben een hoog risico op cardiovasculaire aandoeningen en/of eindstadium nierfalen. De populatie wordt deels door internist-nefrologen behandeld, maar ook door andere internisten (endocrinologie/vasculaire), cardiologen bij hartaandoeningen, urologen en door vaatchirurgen bij vaatlijden. De populatie met CNS en verhoogd risico...

Bekijk dit project

Meerjarenplan palliatieve zorg

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Artsenfederatie KNMG werken met de kwaliteitsgelden aan actuele en betrouwbare informatie in de vorm van richtlijnen voor zorgverleners in de palliatieve zorg. Lees hoe ze dit aanpakken op onze pagina Kwaliteitsgelden palliatieve zorg.

Bekijk dit project

Stuurgroep beroepenstructuur

Lopend (januari 2020 - januari 2021)

Er bestaan veel verschillende beroepstitels voor psychologen. Dit is onduidelijk voor cliënten, naasten en zorgprofessionals. Beroepsverenigingen van psychologen werken daarom aan een verduidelijking. Doel Het doel is een beroepenstructuur voor psychologen die begrijpelijker en beter uit te leggen is. Dit helpt bij het beter (door)verwijzen van personen die psychologische zorg nodig hebben. ...

Bekijk dit project

Actieplan Wachttijden (intern projectnummer 2020-02)

Lopend (januari 2020 - januari 2021)

8 landelijke partijen in de ggz werken samen in de ‘Ontwikkelagenda toegankelijkheid en wachttijden GGZ’ bijdragen aan de toegankelijkheid van de ggz en het wegwerken van wachttijden. Lees hoe ze dit aanpakken op Kwaliteitsgelden hoofdlijnenakkoord ggz: actieplan wachttijden en toegankelijkheid ggz.

Bekijk dit project

Ondersteuning Patiënt organisaties

Lopend (januari 2020 - januari 2021)

Het MIND-programma richt zich op de verdere versterking van de positie van cliënten en hun naasten (en hun organisaties), met betrekking tot gezamenlijke besluitvorming, gepersonaliseerde zorg en zelfmanagement. Lees hoe zij dit aanpakken op Kwaliteitsgelden hoofdlijnenakkoord ggz: versterking van de positie van cliënten en naasten (en hun organisaties) in de ggz.

Bekijk dit project

Kiezen in de GGZ

Lopend (januari 2020 - januari 2021)

MIND heeft de website www.kiezenindeggz.nl in beheer. Dit is een website voor volwassenen van 18 jaar en ouder die voor hun psychische klachten of aandoeningen op zoek zijn naar een zorgaanbieder. Op deze website kunnen zij informatie vinden die ze nodig hebben om een goede en bewuste keuze te maken voor een zorgaanbieder die past bij wat zij belangrijk vinden. Lees meer over deze website en hoe...

Bekijk dit project

Kwaliteitsstatuut ggz hla (2020 01)

Lopend (januari 2020 - januari 2021)

Vanuit het hoofdlijnenakkoord ggz werkt dit project aan het kwaliteitsstatuut voor zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg. Lees hoe het project dit aanpakt op Kwaliteitsgelden hoofdlijnenakkoord ggz: kwaliteitsstatuut ggz.

Bekijk dit project

Kwaliteitsgelden ggz: Akwa GGZ 2020

Lopend (januari 2020 - januari 2021)

Akwa GGZ, alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg, werkt samen met patiënten, naasten en professionals aan continue kwaliteitsontwikkeling in de ggz. Zo krijgen patiënten de best mogelijke behandeling en zorg, gebaseerd op hun eigen voorkeuren en die van hun naasten. Lees hoe ze dit aanpakken op onze pagina Kwaliteitsgelden geestelijke gezondheidszorg: Akwa GGZ.

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website