Projecten

Kwaliteitsgelden ggz: Akwa GGZ 2020

Lopend (januari 2020 - januari 2021)

Doel Alliantie kwaliteit in de GGZ (Akwa GGZ) ondersteunt een continue en planmatige ontwikkeling van de kwaliteit van de zorg in de ggz. Activiteiten In 2020 onderneemt Akwa GGZ onder andere activiteiten met betrekking tot het: ontwikkelen en beheren van kwaliteitsstandaarden opstellen van een set aan indicatoren en meetinstrumenten voor gebruik in de individuele behandelrelatie ...

Bekijk dit project

Kiezen in de GGZ

Lopend (januari 2020 - januari 2021)

De laatste jaren is er veel informatie verzameld over zorgaanbieders in de ggz. Bijvoorbeeld over specifieke kenmerken, wachttijden, cliëntervaringen en specialisaties. Al deze informatie is wel te vinden, maar niet toegankelijk. En zeker niet op zo’n manier dat je zorgaanbieders kunt zoeken, filteren en met elkaar vergelijken. Kiezen in de ggz Daarom heeft MIND de website www.kiezenindeggz.nl...

Bekijk dit project

Ondersteuning Patiënt organisaties

Lopend (januari 2020 - januari 2021)

Als mede-ondertekenaar van het Hoofdlijnenakkoord GGZ levert MIND een bijdrage aan juiste zorg op de juiste plek, met de mens centraal. We spelen een sleutelrol bij het informeren van de cliënt/naaste over psychische gezondheid en herstelmogelijkheden, opleiding/inzet van ervaringsdeskundigen, ontwikkeling van organisaties/tools voor zelfregie en herstel, bevorderen van participatie en de...

Bekijk dit project

Actieplan Wachttijden (intern projectnummer 2020-02)

Lopend (januari 2020 - januari 2021)

Mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, moeten hier vaak te lang op wachten. Doel 4 landelijke partijen werken samen in de Landelijke Stuurgroep Wachttijden GGZ om deze wachttijden terug te brengen. Het gaat om Zorgverkzeraars Nederland (ZN), De Nieuwe GGZ (dNg), MeerGGZ en MIND. Alle activiteiten zijn er op gericht cliënten bijtijds (binnen de daartoe afgesproken Treeknormen) te...

Bekijk dit project

Stuurgroep beroepenstructuur

Lopend (januari 2020 - januari 2021)

Er bestaan veel verschillende beroepstitels voor psychologen. Dit is onduidelijk voor cliënten, naasten en zorgprofessionals. Beroepsverenigingen van psychologen werken daarom aan een verduidelijking. Doel Het doel is een beroepenstructuur voor psychologen die begrijpelijker en beter uit te leggen is. Dit helpt bij het beter (door)verwijzen van personen die psychologische zorg nodig hebben. ...

Bekijk dit project

Meerjarenplan palliatieve zorg

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Richtlijnen zijn aanbevelingen gericht op verbetering van kwaliteit van zorg en gebaseerd op recente literatuur en praktijk. Dankzij richtlijnen kunnen zorgverleners beter invulling geven aan wensen, waarden en behoeften van patiënten. Richtlijnen ondersteunen besluitvorming en zorgen voor minder praktijkverschillen. Herziening richtlijnen palliatieve zorg In het meerjarenplan richtlijnen...

Bekijk dit project

Uitkomstgerichte zorgevaluatie chronische nierschade stadium 3-5 in de 2e lijn

Lopend (december 2020 - december 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Kwaliteitsgelden ggz: akwa ggz 2021

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Projectaanvraag Kwaliteitsgelden Verloskunde 2021

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

De KNOV is de beroepsvereniging van verloskundigen. Zij ondersteunt haar leden op verschillende terreinen zodat zij zo een zo goed mogelijke geboortezorg kunnen leveren. Daarbij is de KNOV een netwerkvereniging waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de kennis en kunde van de leden zelf. Kwaliteitsbeleid Binnen het werk van de KNOV neemt het kwaliteitsbeleid een centrale plaats in. Met dit...

Bekijk dit project

Kwaliteitsgelden Medisch Specialistische Zorg 2021

Lopend (januari 2021 - januari 2025)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Kwaliteitsgelden Medisch Specialistische Zorg 2021

Lopend (januari 2021 - januari 2025)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Kwaliteitsstatuut ggz hla (2020 01)

Lopend (januari 2020 - januari 2021)

Doel Het doel van dit project is een bijdrage leveren aan het Hoofdlijnenakkoord ggz voor wat betreft het Model Kwaliteitsstatuut. Aanpak Dit project maakt onder andere mogelijk dat zorgaanbieders in de ggz hun eigen kwaliteitsstatuut kunnen indienen en/of aanpassen en laten toetsen op de online omgeving www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. Hierdoor wordt inzichtelijk of een zorgaanbieder over een...

Bekijk dit project

Kwaliteitsgelden medisch specialistische zorg 2020

Lopend (januari 2020 - januari 2024)

Elke patiënt dient de beste zorg te krijgen, afgestemd op de reële zorgbehoefte, verleend door de daarbij passende professional in de meest geschikte setting. Kwaliteitsbeleid Medisch Specialisten Het verbeteren en borgen van de kwaliteit van de medisch specialistische zorg is de primaire verantwoordelijkheid van de medisch specialist. Het Kwaliteitsbeleid Medisch Specialisten stelt de medisch...

Bekijk dit project

Kwaliteitsgelden palliatieve zorg: IKNL

Lopend (januari 2020 - juli 2020)

Herziening richtlijnen palliatieve zorg Richtlijnen zijn aanbevelingen gericht op verbetering van kwaliteit van zorg en gebaseerd op recente literatuur en praktijk. Dankzij richtlijnen kunnen zorgverleners beter invulling geven aan wensen, waarden en behoeften van patiënt en naasten. Richtlijnen ondersteunen besluitvorming en zorgen voor minder praktijkverschillen. 28 landelijke richtlijnen...

Bekijk dit project

Kwaliteitsgelden Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2020

Lopend (januari 2020 - januari 2021)

Programma richtlijnen NHG Het NHG gebruikt de kwaliteitsgelden als een belangrijke bijdrage voor het up to date houden van haar richtlijnenprogramma. Daarbij spelen we ook in op urgente vraagstukken, bijvoorbeeld COVID-19 vraagstukken waarbij de nodige ondersteunende kennis moest worden ontwikkeld. Specialistische NHG Standaarden en Behandelrichtlijnen Specialistische NHG Standaarden en...

Bekijk dit project

Kwaliteitsgelden Patiëntenfederatie: Digitale Zorggids

Lopend (mei 2020 - mei 2021)

DigitaleZorgGids.nl maakt mensen wegwijs in de wereld van digitale zorg. Ze kunnen er waardevolle digitale toepassingen vinden die aanbevolen worden door patiënten(organisaties) en waar ze direct zelfstandig mee aan de slag kunnen. Ook wordt het dé plek voor informatie over persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Via een handige keuzehulp kunnen mensen er de best passende PGO vinden voor hun...

Bekijk dit project

Kwaliteitsgelden Patiëntenfederatie: KIDZ 2020

Lopend (januari 2020 - januari 2021)

Binnen het project Kwaliteit, Inzicht en Doelmatigheid in de Medisch Specialistische Zorg (KIDZ) werken de Patiëntenfederatie en haar leden samen om de kwaliteit van medisch-specialistische zorg in Nederland te optimaliseren door deze beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van patiënten. Het aanvragen van financiering van kwaliteits- en doelmatigheidsprojecten binnen het project KIDZ...

Bekijk dit project

Programma covid-19

Lopend (maart 2020 - juli 2021)

Doel Het doel van dit programma is de medisch specialistische zorg in het kader van de COVID-19 epidemie te verbeteren. Het gaat om de (na)zorg voor patiënten met COVID-19, maar ook knelpunten die kunnen ontstaan voor andere patiëntengroepen. Alle activiteiten van dit programma passen onder de Kaderbrief SKMS 2. Activiteiten Activiteiten binnen het programma zijn ingedeeld in 2 programmalijnen:...

Bekijk dit project

Projectaanvraag Kwaliteitsgelden Verloskunde 2020-01

Lopend (januari 2020 - januari 2021)

De KNOV is de beroepsvereniging van verloskundigen. Zij ondersteunt haar leden op verschillende terreinen zodat zij zo goed mogelijk kunnen opereren binnen de dynamische geboortezorg. Daarbij is de KNOV een netwerkvereniging waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de kennis en kunde van de leden zelf. Kwaliteitsbeleid Binnen het werk van de KNOV neemt het kwaliteitsbeleid een belangrijke...

Bekijk dit project

Zorgkaart Nederland

Lopend (januari 2020 - januari 2021)

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringswebsite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen. Doel ZorgkaartNederland is van de Patiëntenfederatie Nederland en heeft als doel grotere openheid in de zorg te bewerkstelligen. Hoe het werkt De website biedt informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. De waarderingen van patiënten...

Bekijk dit project

Meerjarenplan Palliatieve Zorg

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website