Veelgestelde vragen ronde Actieonderzoek

Waarom is het onderwerp ‘leren en verbeteren’ van belang voor het Zorginstituut?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de powerpointpresentatie van het Zorginstituut  tijdens de informatiebijeenkomst op 3 juli 2018, is ingegaan op de ontwikkelingen in de zorg en het belang van ‘leren en verbeteren’ hierin.

Heeft het Zorginstituut de doorzettingsmacht al ingezet?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ja, het Zorginstituut heeft recent op de integrale geboortezorg, intensive care en verpleeghuiszorg haar doorzettingsmacht ingezet en hier verbeteropdrachten aan gekoppeld. Deze subsidieoproep sluit aan bij die verbeteropdrachten.

Moet het onderzoek gericht zijn op een evaluatie van de doorzettingsmacht?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee, de doorzettingsmacht-trajecten zijn als selectiecriterium gekozen voor deze oproep. Het onderzoek dient te gaan over het leren en verbeteren in de lokale en complexe zorgpraktijk waarin de onder de doorzettingsmacht ontwikkelde kwaliteitsproducten van toepassing zijn. Het is daarbij niet de bedoeling de kwaliteitsproducten te evalueren, maar deze bieden wel het kader waarbinnen geleerd en verbeterd wordt. 

Wat moet het onderzoek precies opleveren?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het gaat om kennis, inzichten en methodieken over en voor het systematisch leren en verbeteren door de betrokken zorgprofessionals. Onderdeel hiervan is de vraag of dit leren en verbeteren effect heeft op de kwaliteit van zorg en/of de patiëntuitkomsten. 

Op welk niveau moet ik dat leren en verbeteren zien? Is dat bijvoorbeeld bij de mensen aan het bed of op een hoger level zoals in samenwerkingsverbanden?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het is niet perse het een of het ander. Van belang is dat je het verband weet te schetsen wat relevant is voor de zorgpraktijk.

Moet het onderzoek altijd leiden tot indicatoren?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee, het onderzoek hoeft niet altijd te leiden tot indiciatoren, het is een voorbeeld voor een feedbackmechanisme. Belangrijk is dat je ergens grip krijgt op wat het leren en verbeteren oplevert.

Hoe moet ik de term ‘actieonderzoek’ leren en verbeteren precies zien?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er wordt geen specifieke definitie van actieonderzoek gevolgd. Van belang is dat het actieonderzoek wordt ingezet voor een cyclisch proces, waar de onderzoeker onderdeel van is en dicht op het proces zit.  Bekijk -ter inspiratie- het filmpje Actieonderzoek innovatieve zorg, dit is een ander ZonMw-programma waarin ook actieonderzoek centraal staat.

In de oproep wordt gesproken over een overkoepelend monitor- en evaluatieonderzoek, hoe staat dit in verhouding tot mijn aanvraag?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het beoogde monitor- en evaluatieonderzoek zal parallel aan de gehonoreerde projecten worden uitgevoerd en doet onderzoek naar bijvoorbeeld de diversiteit van de projecten en wat hier overstijgend uit te leren is. Dit vervangt niet je eigen onderzoek, maar is aanvullend. Hou wel rekening met tijdsinvestering voor dit overkoepelende onderzoek en voor (projectleiders)bijeenkomsten.

Met hoeveel zorgorganisaties moet ik precies samenwerken voor de subsidieaanvraag?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor de subsidieaanvraag moet u samenwerken met minimaal twee uitvoerende zorgorganisaties en/of één of meer bestaande samenwerkingsverbanden, waarin meerdere uitvoerende zorgorganisaties deelnemen.

Wat wordt er precies verwacht in een projectidee?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een projectidee is een eerste fase en vergt al een stuk uitwerking van de aanvraag maar nog niet volledig. Projectideeën worden beoordeeld door een beoordelingscommissie en zij geven vervolgens een advies om het projectidee wel of niet uit te werken tot een subsidieaanvraag. Gekeken wordt of een projectidee relevant is voor de subsidieoproep. De beoordelingscommissie beoordeeld op de criteria die worden genoemd in de subsidieoproep.

In het projectidee staat een kopje ‘programmaspecifiek’. Wat moet ik daar invullen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Onder dat kopje kan ZonMw specifieke vragen stellen. Dat is voor deze subsidieoproep niet gedaan en daarom kunt u ‘niet van toepassing’ invullen of relevante informatie plaatsen die u elders niet kwijt kan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website