Projecten

Samen beslissen voor iedereen met consultkaarten-in-beeld (begrijpelijke keuze-informatie in woord en beeld).

Lopend (maart 2022 - september 2022)

Het is voor veel mensen moeilijk om informatie over zorg en behandelingen goed te begrijpen. Ook zijn de resultaten van zorg niet voor iedereen even goed. Dat is bijvoorbeeld zo voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. De manier waarop artsen praten met patiënten heeft invloed op het gesprek en het begrijpen van diagnose, behandelopties, voor- en nadelen van behandelingen en dus op het...

Bekijk dit project

Op co-creatieve wijze de kernset generieke PROMs implementeren in de zorgpraktijk

Lopend (december 2022 - juni 2023)

Om de best passende zorg te kunnen geven aan patiënten en alleen zorg te bieden die van waarde is voor de patiënt, is het van belang patiënten te bevragen naar wat zij belangrijk vinden. Een goed hulpmiddel hiervoor is een vragenlijst, de zogenoemde PROM (Patient Reported Outcome Measure), waarmee patiënt relevante uitkomsten worden gemeten. Deze uitkomsten ondersteunen het gesprek tussen patiënt...

Bekijk dit project

The PROMISe of patient reported outcome measures in stroke

Lopend (november 2022 - mei 2023)

In de periode na een CVA, gebeurt er veel met patiënten: ze worden soms in korte tijd in meerdere instellingen opgenomen en ervaren regelmatig restverschijnselen op lichamelijk en/of geestelijk gebied. Het is belangrijk om deze restverschijnselen inzichtelijk te maken zodat het helder is welke problemen de patiënt ervaart en welke hulp nodig is. Doel In dit project gaan we met behulp van Patient...

Bekijk dit project

Cross-walks voor zes PROMs aan de PROMIS meetschalen

Lopend (oktober 2022 - april 2023)

In de zorg worden vaak vragenlijsten gebruikt om kwaliteit van leven te meten. De vragenlijstscores worden gebruikt bij de keuze voor een behandeling en om de resultaten van behandelingen te meten. In een landelijk adviesrapport van het programma Uitkomstgerichte Zorg worden verschillende vragenlijsten aanbevolen. Sommige vragenlijsten meten hetzelfde (bijvoorbeeld lichamelijk functioneren) maar...

Bekijk dit project

Optimalisatie gebruik generieke PROMs als basis voor Samen Beslissen

Lopend (november 2022 - mei 2023)

In het Amsterdam UMC hebben we meer dan 15 jaar ervaring met het implementeren van (generieke) PROMs (Patient Reported Outcome Measures, vragenlijsten) in de spreekkamer. Daarnaast is er al veel kennis beschikbaar over samen beslissen. Doel In dit project willen we inzicht krijgen in hoe deze 2 onderdelen elkaar kunnen versterken, door: Inzicht te krijgen in het daadwerkelijk gebruik van...

Bekijk dit project

Het ontwikkelen van omrekentabellen (crosswalks) voor de fysiek functioneren en vermoeidheid schaal/PROM van de EORTC QLQ-C30 en PROMIS om scores te kunnen vergelijken en te gebruiken in de praktijk.

Lopend (oktober 2022 - april 2023)

Het omrekenen van vragenlijst scores over vermoeidheid en lichamelijk functioneren Voor goede zorg is het belangrijk om te weten hoe het met een patiënt gaat. Daarom worden in het ziekenhuis vragenlijsten gebruikt om de gevolgen van ziekte of behandeling te meten. Deze vragenlijsten gaan bijvoorbeeld over vermoeidheid of lichamelijk functioneren. Patiënten vullen deze vragenlijsten zelf in. Doel...

Bekijk dit project

Huidige kennis, gebruik en kennishiaten van generieke Patient Reported Outcome Measurements bij (toekomstige) verpleegkundigen, patiënten en (toekomstige) artsen: een implementatie advies

Lopend (oktober 2022 - april 2023)

Steeds vaker krijgen patiënten voor een afspraak in het ziekenhuis een uitnodiging om vragenlijsten in te vullen. Aan de hand van de antwoorden krijgen de zorgverleners inzicht in de kwaliteit van leven van de patiënt. Dit heeft als doel de behandeling en ondersteuning persoonlijker te maken en het gesprek tussen de patiënt en zorgverlener te ondersteunen. Gebruik van vragenlijsten Helaas blijkt...

Bekijk dit project

Van informeren naar samen beslissen – Proeftuin Multipele Sclerose

Lopend (maart 2022 - januari 2023)

Patiënten kunnen steeds vaker met hun zorgverlener meebeslissen over hun behandeltraject. Hiervoor is uitkomstinformatie beschikbaar: informatie over uitkomsten van behandelingen (of niet-behandelen). Dit is ook het geval voor multipele sclerose (MS). Er zijn verschillende medicijnen die een gunstig effect kunnen hebben op het verloop van MS. Ook kan de patiënt bijvoorbeeld fysiotherapie of...

Bekijk dit project

Uitkomstinformatie voor kwaliteitsverbetering

Lopend (februari 2022 - augustus 2022)

Patiëntrelevante zorguitkomsten zouden een centrale rol moeten spelen in kwaliteitsverbetering in de zorg. Hoge kwaliteit uitkomstinformatie is in de afgelopen 10 jaar beschikbaar gekomen via kwaliteitsregistraties. Registraties binnen de Samenwerkende Kwaliteits Registraties (SKR), zoals de Nederlandse Hart Registratie (NHR), Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Landelijke Registratie...

Bekijk dit project

Patiëntparticipatie bij de selectie van uitkomstindicatoren: gebeurt het in de praktijk en wat is de impact op de bruikbaarheid van de uitkomstinformatie?

Lopend (januari 2022 - september 2022)

Voor succesvol gebruik van uitkomstinformatie in de spreekkamer is het belangrijk dat patiënten worden betrokken bij de selectie van uitkomstindicatoren. Doel Met dit project is onderzocht in hoeverre dit op een betekenisvolle manier gebeurt, en in hoeverre uitkomstinformatie in de spreekkamer wordt gebruikt. Werkwijze We voerden dit onderzoek binnen het 'Samen Beter'-programma van de 7...

Bekijk dit project

Data-gedreven narratieve ervaringen ter ondersteuning van het terugkoppelen van patiënt-gerapporteerde uitkomsten in de dagelijkse klinische oncologische praktijk.

Lopend (februari 2022 - augustus 2022)

Als onderdeel van de zorg vullen patiënten vragenlijsten over kwaliteit van leven in. De uitslagen van vragenlijsten worden getoond als getallen. Patiënten begrijpen deze niet altijd. Doel Het doel van dit project was onderzoeken of het toevoegen van persoonlijke verhalen de uitslagen van vragenlijsten kan verduidelijken voor patiënten. Voorbeeld persoonlijk verhaal bij scores uit vragenlijsten...

Bekijk dit project

Uitkomstinformatie in de dagelijkse zorg: van verzamelen naar gebruiken

Lopend (maart 2022 - september 2022)

Het gebruik van uitkomstinformatie (zoals vragenlijsten en metingen) leidt tot betere patiëntervaringen, betere beslissingen en positievere verwachtingen van het behandelresultaat. Uitkomstinformatie geeft een basis voor een doelgericht en diepgaand gesprek tussen zorgverlener en patiënt en het gebruik van uitkomstinformatie draagt bij aan een behandeling op maat. Ongeacht verschillen in...

Bekijk dit project

Aangeboren aandoeningen bij de foetus: samen beslissen en ondersteunen met behulp van PROMs

Lopend (december 2022 - juni 2023)

Sommige ouders krijgen tijdens de zwangerschap te horen dat er sprake is van een aangeboren aandoening bij hun kind. Zij krijgen te maken met zeer moeilijke afwegingen en beslissingen. De beschikbare keuzes, doorgaan met de zwangerschap en voorbereiden op de komst van een kind met een aangeboren aandoening, een eventuele foetale behandeling of de zwangerschap beëindigen, hebben allen verstrekkende...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website