Projecten

Samen beslissen voor iedereen met consultkaarten-in-beeld (begrijpelijke keuze-informatie in woord en beeld).

Lopend (maart 2022 - september 2022)

Het is voor veel mensen moeilijk om informatie over zorg en behandelingen goed te begrijpen. Ook zijn de resultaten van zorg niet voor iedereen even goed. Dat is bijvoorbeeld zo voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. De manier waarop artsen praten met patiënten heeft invloed op het gesprek en het begrijpen van diagnose, behandelopties, voor- en nadelen van behandelingen en dus op het...

Bekijk dit project

Uitkomstinformatie in de dagelijkse zorg: van verzamelen naar gebruiken

Lopend (maart 2022 - september 2022)

Het is onbekend of het gebruik van patiënt- en uitkomstinformatie leidt tot betere patiëntervaringen, beslissingen, verwachtingen, en uitkomsten. Bestaande toepassingen van patiënt- en uitkomstinformatie In ons consortium (Erasmus MC, Xpert Clinics, OLVG, Rijndam, Reade, ESHPM) zijn toepassingen van patiënt- en uitkomstinformatie ontwikkeld voor patiënten na een beroerte en patiënten met hand-...

Bekijk dit project

Data-gedreven narratieve ervaringen ter ondersteuning van het terugkoppelen van patiënt-gerapporteerde uitkomsten in de dagelijkse klinische oncologische praktijk.

Lopend (februari 2022 - augustus 2022)

Persoonlijke verhalen bij de scores uit vragenlijsten over kwaliteit van leven Meneer A krijgt een behandeling voor kanker. Tijdens zijn behandeling vult hij vragenlijsten in over zijn kwaliteit van leven en de klachten die hij heeft. Na het invullen krijgt hij verschillende scores, maar hij weet niet goed wat die scores betekenen. Doel In dit project onderzoeken we wat het effect is van het...

Bekijk dit project

Patiëntparticipatie bij de selectie van uitkomstindicatoren: gebeurt het in de praktijk en wat is de impact op de bruikbaarheid van de uitkomstinformatie?

Lopend (januari 2022 - juli 2022)

Voor succesvolle implementatie van uitkomstinformatie in de dagelijkse praktijk is het belangrijk dat patiënten betrokken zijn bij het selecteren van uitkomstindicatoren. Doel Het doel van dit project is onderzoeken in hoeverre patiënten hier al bij betrokken zijn, en wat vervolgens de invloed daarvan is op het gebruik van uitkomstinformatie in de dagelijkse praktijk. Werkwijze We voeren dit...

Bekijk dit project

Uitkomstinformatie voor kwaliteitsverbetering

Lopend (februari 2022 - augustus 2022)

Patiëntrelevante zorguitkomsten zouden een centrale rol moeten spelen in kwaliteitsverbetering in de zorg. Registraties binnen de Samenwerkende Kwaliteits Registraties (SKR), zoals de Nederlandse Hart Registratie (NHR), Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI), Nefrovisie en Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) vormen hiervoor een...

Bekijk dit project

Van informeren naar samen beslissen – Proeftuin Multipele Sclerose

Lopend (maart 2022 - september 2022)

Patiënten kunnen steeds vaker met hun zorgverlener meebeslissen over hun behandeltraject. Hiervoor is uitkomstinformatie beschikbaar: informatie over uitkomsten van behandelingen (of niet-behandelen). Dit is ook het geval voor multipele sclerose (MS). Er zijn verschillende medicijnen die een gunstig effect kunnen hebben op het verloop van MS. Ook kan de patiënt bijvoorbeeld fysiotherapie of...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website