Over dit programma

In het programma Kennisbeleid Kwaliteit Curatieve Zorg (KKCZ), ook wel het richtlijnenprogramma genoemd, staat het ontwikkelen van multidisciplinaire richtlijnen centraal. Belangrijk daarbij is de inbreng van patiënten en aandacht voor arbeid en maatschappelijke participatie. Ook wordt binnen KKCZ onderzocht wat de beste manier is om een nieuwe richtlijn te ontwikkelen of een bestaande richtlijn aan te passen.

Het verbeteren van het proces van richtlijnontwikkeling betreft: 

  • Versnelling: zorgen dat richtlijnontwikkeling sneller verloopt
  • Verbreding: zorgen dat patiënten en nieuwe relevante partijen bij richtlijnontwikkeling worden betrokken (bijvoorbeeld bedrijfs- en verzekeringsartsen)
  • Vernieuwing: nieuwe ontwikkelmethoden, zorgen dat belangrijke aspecten meegenomen worden in richtlijnen (arbeidsparticipatie, kostenparagraaf)

Slotconferentie

Op 14 maart 2013 vond de slotconferentie van het KKCZ-programma plaats. 

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website