Projecten Onderzoek van Onderwijs

Onderzoek van onderwijs

De projecten binnen het onderdeel Onderzoek van Onderwijs dragen bij aan de ontwikkeling van nieuwe kennis die relevant is en toepasbaar in de huisartsopleiding of opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Dit onderzoek draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de opleidingen en aan de internationale body of knowledge op het terrein van geneeskundige opleidingen. De onderzoeksprojecten zijn ingebed in een bestaand onderzoeksprogramma ‘onderzoek van onderwijs’ van de betreffende vakgroep huisartsgeneeskunde of ouderengeneeskunde dan wel het umc.

Meer informatie

Projecten uit de subsidieronde van 2020

Projecten uit de subsidieronde van 2018

Projecten uit de subsidieronde van 2017

Projecten uit de subsidieronde van 2016

Projecten uit de subsidieronde van 2015

Projecten uit de subsidieronde van 2014

Achtergrondinformatie over de subsidierondes

Ongeveer eenmaal per jaar werden er vanuit het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde subsidieoproepen opengesteld. Uitsluitend universitaire vakgroepen huisartsgeneeskunde, eerstelijnsgeneeskunde en ouderengeneeskunde met een opleiding tot huisarts en/of opleiding tot specialist ouderengeneeskunde konden subsidie aanvragen. Per organisatie vond een interne voorselectie plaats om het aantal subsidieaanvragen in relatie tot het totaal beschikbare subsidiebedrag te brengen. Dit kwam neer op maximaal 1 subsidieaanvraag per organisatie per subsidieronde. Momenteel komt er nog 1 subsidieronde aan voor dit deelprogramma in 2022. Hier moet echter nog invulling aan gegeven worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website