Projecten Arts Maatschappij en Gezondheid

Onderzoek naar relevante vraagstukken uit de klinische praktijk

De projecten binnen het onderdeel Arts Maatschappij en Gezondheid dragen bij aan de ontwikkeling van nieuw kennis rondom wetenschappelijke en/of relevante vraagstukken uit de klinische praktijk van de Arts Maatschappij en Gezondheid. Het gaat hierbij om diagnostiek, beloop en beleid van ziekten en klachten om de behandeling van patiënten te verbeteren. De inhoudelijke thema’s sluiten aan bij de onderzoeksprogramma’s van de (sub)afdelingen/leerstoelgroep Sociale Geneeskunde.

Overzicht van door ons gefinancierde projecten

Achtergrondinformatie over de subsidierondes

Ongeveer eenmaal per jaar werden er vanuit het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde subsidieoproepen opengesteld. Vanaf 2019 konden afdelingen Sociale Geneeskunde van de Nederlandse universitaire medische centra (umc’s) met een opleiding tot Arts Maatschappij & Gezondheid een subsidie aanvragen. Aanvragers konden uitsluitend indienen op (afdelings)uitnodiging. Wie mochten indienen, werd na een interne selectie bepaald door SOGEON. In het najaar van 2021 zijn de laatste subsidieoproepen opengesteld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website