Onderverdeling projecten

Huisartsgeneeskunde

De projecten binnen het onderdeel Huisartsgeneeskunde (HG) dragen bij aan de ontwikkeling van nieuwe kennis rondom ziekten waar huisartsen in de dagelijkse praktijk veel mee te maken hebben. Het gaat hierbij om wetenschappelijke vragen uit de klinische praktijk van de huisarts rondom diagnostiek, beloop en beleid van klachten en ziekten. De inhoudelijke thema’s sluiten aan bij bestaande onderzoekslijnen of bij de lacunes die het NHG in kaart heeft gebracht.

Projecten

Ouderengeneeskunde

De projecten binnen het onderdeel Ouderengeneeskunde (OG) dragen bij aan de ontwikkeling van nieuwe kennis rondom ziekten in de ouderengeneeskunde. De inhoudelijke thema’s sluiten aan bij bestaande onderzoekslijnen.

Projecten

Onderzoek van Onderwijs

De projecten binnen het onderdeel Onderzoek van Onderwijs dragen bij aan de ontwikkeling van nieuwe kennis die relevant is en toepasbaar in de huisartsopleiding of opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Dit onderzoek draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de opleidingen en aan de internationale body of knowledge op het terrein van geneeskundige opleidingen. De onderzoeksprojecten zijn ingebed in een bestaand onderzoeksprogramma ‘onderzoek van onderwijs’ van de betreffende vakgroep huisartsgeneeskunde of ouderengeneeskunde dan wel het UMC.

Projecten

Arts voor Verstandelijk Gehandicapten

De projecten binnen het onderdeel Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) dragen bij aan de ontwikkeling van nieuwe kennis op rondom complexe zorgvragen in de klinische praktijk voor mensen met een verstandelijke beperking. Het gaat hierbij om wetenschappelijke vragen uit klinische praktijk van AVG rondom diagnostiek, beloop en/of behandeling van gezondheidsaandoeningen en –risico’s. De inhoudelijke thema’s sluiten aan bij het onderzoeksprogramma van de (sub)vakgroepen/leerstoelgroep Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten van het Erasmus MC.

Projecten

Arts Maatschappij en Gezondheid

De projecten binnen het onderdeel Arts Maatschappij en Gezondheid dragen bij aan de ontwikkeling van nieuw kennis rondom wetenschappelijke en/of relevante vraagstukken uit de klinische praktijk van de Arts Maatschappij en Gezondheid. Het gaat hierbij om diagnostiek, beloop en beleid van ziekten en klachten om de behandeling van patiënten te verbeteren. De inhoudelijke thema’s sluiten aan bij de onderzoeksprogramma’s van de (sub)afdelingen/leerstoelgroep Sociale Geneeskunde.

Projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website