Projecten

Actuele vraagstukken rond regionale patiëntenportalen

Afgerond (maart 2012 - maart 2013)

Patiëntenportalen hebben potenties om patiënten beter te betrekken in hun zorgproces en samenwerking tussen patiënt en zorgverlener te ondersteunen. Er is een grote verscheidenheid aan patiëntenportalen, terwijl initiatiefnemers tegen vergelijkbare technische, juridische en organisatorische uitdagingen aanlopen bij het ontwikkelen en implementeren ervan. Regionale patiëntenportalen, die nu...

Bekijk dit project

Bureaucratie in de jeugdzorg: omvang en oorzaken

Afgerond (augustus 2011 - juli 2014)

Eén van de meest gehoorde punten van kritiek op de jeugdzorg is de aanwezigheid van een overmaat aan bureaucratie. Onder meer versnippering van de zorg en een (te) grote nadruk op het afleggen van verantwoording worden als oorzaken genoemd. Vele initiatieven worden genomen om de regeldruk in de jeugdzorg te beteugelen. Wat echter opvalt, is dat de meeste onderzoeken betrekking hebben op...

Bekijk dit project

Development and use of a decision support tool for cooperation between emergency departments and out-of-hours cooperatives of general practitioners

Afgerond (oktober 2011 - oktober 2012)

Doel Het ontwikkelen en gebruiken van een hulpmiddel voor het nemen van beslissingen in de samenwerking tussen spoedzorg en huisartsenpraktijken. Resultaten Een simulatiemodel voor samenwerking tussen HAP en SEH dat zowel conceptueel als kwantitatief inzicht geeft in de performance van beide zorgaanbieders, als in de impact van verschillende inrichtingsmodellen op die performance door de...

Bekijk dit project

Diversiteit in de curricula van de medische faculteiten

Afgerond (mei 2014 - oktober 2015)

Goede kwaliteit van zorg betekent dat zorgverleners op een goede manier rekening houden met etnische diversiteit van patiënten. Hiervoor gebruiken we de term ‘cultureel competente zorg’. Onderwijs aan toekomstige zorgverleners is een goede manier om in de toekomst vanzelfsprekende aandacht voor etnische diversiteit te krijgen in de zorg. Hoewel er in verschillende geneeskundeopleidingen wel wat...

Bekijk dit project

Een interventie voor gedeelde besluitvorming in huisartsconsulten met (sub)acute aspecifieke lage rugpijn patiënten: kosten & kwaliteit in kaart gebracht

Afgerond (oktober 2010 - november 2014)

Dit onderzoek is een uitbreiding van het lopende onderzoek naar het effect van gedeelde besluitvorming tussen de arts en de patiënt en het samen bekrachtigen van de gekozen therapie (ZonMw-programma Alledaagse Ziekten, project 42011009). Training huisartsenVan de 60 deelnemende huisartsen, zijn 30 huisartsen getraind om samen met de patiënt tot een therapiekeus te komen. De therapiekeus wordt...

Bekijk dit project

Evidence-based cultureel-competente zorg

Afgerond (september 2010 - februari 2013)

Allochtonen vormen een kwetsbare groep in de zorg. De kwaliteit van zorg voor allochtone patiënten lijkt lager te zijn. Echter, een precies beeld hiervan in Nederland ontbreekt.Cultureel competente zorgGoede kwaliteit van zorg voor allochtonen betekent ‘cultureel-competente’ zorg. Zowel organisaties als individuele zorgverleners moeten cultureel competent zijn. Organisaties moeten bijvoorbeeld hun...

Bekijk dit project

Implementatie van Leefstijlinterventies in de patientenzorg: een verbinding van onderzoek en praktijk.

Afgerond (januari 2011 - april 2013)

Leefstijl beïnvloedt in belangrijke mate gezondheid. Implementatie van programma’s gericht op verbetering van leefstijl blijkt vaak moeizaam te gaan. Daarom hebben we onderzocht welke factoren een rol spelen bij het implementeren van leefstijlprogramma’s in de gezondheidszorg.OnderzoekWe bekeken daarvoor veertien verschillende leefstijlprogramma’s die bij huisartsenpraktijken, ziekenhuizen of...

Bekijk dit project

Integrale bekostiging: ex-ante evaluatie van effecten op kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid en evaluatie van de eerste effecten na invoering.

Afgerond (juli 2010 - oktober 2011)

In 2010 is integrale bekostiging ingevoerd voor patiënten met diabetes, COPD en patiënten die een risico lopen op hart- en vaatziekten, oftewel vasculair risicomanagement (VRM). Bij integrale bekostiging wordt één zorgaanbieder verantwoordelijk voor de zorg van de patiënt voor een aandoening. Deze zorgaanbieder verzorgt de gehele zorg voor de specifieke aandoening van de patiënt en maakt daarbij...

Bekijk dit project

Kansen en strategieen nieuwe toetreders in de zorg

Afgerond (december 2010 - september 2012)

ZonMw heeft Research voor Beleid en EIM gevraagd onderzoek te doen naar kansen en strategieën voor nieuwe toetreders in de zorg. In het onderzoek richten we ons zowel op ondernemers die met een nieuw concept de zorgmarkt betreden (bijvoorbeeld zorghotels), als op bestaande zorgaanbieders die ‘iets nieuws’ gaan doen. DoelHet doel van dit onderzoek is een toekomstgerichte bijdrage te leveren aan de...

Bekijk dit project

Mogelijkheid en haalbaarheid van preventiebonus om gemeenten te stimuleren zorgkosten (Zvw en AWBZ) te verlagen

Afgerond (januari 2011 - november 2011)

Gemeenten kunnen met preventie en ondersteuning bijdragen aan een betere gezondheid en grotere zelfredzaamheid van hun burgers. In het eerste deel van het onderzoek heeft ZorgmarktAdvies in kaart gebracht in hoeverre gemeenten hiermee ook de groei van de zorguitgaven kunnen verlagen.Onderzoek naar stimuleringsmogelijkhedenVervolgens is onderzocht hoe gemeenten gestimuleerd kunnen worden om te...

Bekijk dit project

Organizational responses to rankings De invloed van ranglijsten op zorgorganisaties

Afgerond (mei 2012 - mei 2013)

Ranglijsten zijn populair. Voor alle soorten organisaties is er wel een ranglijst. Of het nu gaat om scholen, restaurants of ziekenhuizen. Ranglijsten informeren consumenten over waar ze bijvoorbeeld de beste zorg, het beste onderwijs of het beste eten kunnen krijgen. Daarnaast moeten ze er voor zorgen dat organisaties beter hun best gaan doen. Of dat ook zo is, weten we eigenlijk niet. Beter...

Bekijk dit project

Patient participation in organizational decision-making processes in Care Groups

Afgerond (juli 2011 - april 2013)

Het RIVM, het Nivel, de VU en de LVG voeren een onderzoek uit naar manieren om patiënten te betrekken bij organisatorische besluitvormingsprocessen binnen zorggroepen (patiëntenparticipatie). DoelHet doel van het onderzoek is nagaan hoe patiëntenparticipatie verbeterd kan worden en welke wensen patiënten en zorggroepen hebben. WerkwijzeWe beginnen met een literatuuronderzoek naar manieren van...

Bekijk dit project

Prikkels en instrumenten voor vergoting doelmatigheid binnen ziekenhuizen

Afgerond (november 2010 - februari 2013)

DoelMet welk besturingssysteem kunnen ziekenhuizen het meest worden geprikkeld tot doelmatig handelen?  WerkwijzeOm een antwoord op die vraag te vinden worden 2 besturingssystemen met elkaar vergeleken: 1.    het budgetteren van ziekenhuizen 2.    prestatiebekostiging in een gereguleerde marktResultatenZowel op theoretische als op empirische gronden geeft budgettering betere resultaten bij het...

Bekijk dit project

Tijd voor topzorg

Afgerond (januari 2012 - augustus 2013)

Academische en topklinische ziekenhuizen zijn door marktwerking gedwongen keuzes te maken in de specialistische (top)zorg. In het bijzonder voor patiënten met ingewikkelde of ernstige aandoeningen. Deze keuzes brengen investeringen in hooggespecialiseerd personeel, geavanceerde apparatuur en andere voorzieningen met zich mee.TopzorgFinanciering van deze zorg is vaak niet kostendekkend, waardoor de...

Bekijk dit project

Variatie in levensloop zorguitgaven.

Afgerond (september 2010 - september 2012)

Ieder jaar zien we de zorguitgaven variëren over de bevolking. De vraag is hoe deze variatie er uit zal zien als we niet naar een kalenderjaar kijken maar naar de gehele levensloop van mensen. Wat is de variatie in de totale zorguitgaven over de levensloop, niet alleen tussen, maar ook binnen bijvoorbeeld leeftijdsgroepen. DoelHet doel van dit project is om deze variatie te schatten aan de hand...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website